I starten af 1.g

Naturv. grundforløb, NV

NV gør dig nysgerrig og åbner SG’s naturvidenskabelige verden for dig!

NV3.jpg

I grundforløbet i 1.g møder du det Naturvidenskabelige grundforløb (NV), der tager udgangspunkt i forskellige aktuelle og centrale temaer. Det kan være temaer som ’Krop og energi’, ’Ølbrygning’, ’Klima’, ’Vand’ m.m. Forløbene giver indblik i, hvordan de forskellige naturvidenskabelige fag kan samarbejde og støtte hinanden i at opnå en større viden.

Målet med NV er, at du skal introduceres til gymnasiets naturvidenskabelige fag og den måde, man i gymnasiet arbejder med naturvidenskab. Du vil lære, hvordan man kan undersøge naturen gennem eksperimenter og observationer. Der er mange vigtige problemstillinger, der bedst forstås, hvis man kombinerer viden og metoder fra fagene biologi, kemi, naturgeografi og fysik. Netop derfor vil du opleve, at du i faget NV har tematiske forløb, hvor flere af de nævnte fag indgår.

De naturvidenskabelige fag er fælles om at iagttage og beskrive verden omkring os, og lave teorier (”naturlove”) om denne omverden. Rigtigheden af disse teorier kan af- eller bekræftes gennem eksperimenter. Derfor er eksperimenter en vigtig del af indholdet af de naturvidenskabelige fag og er helt centrale i NV. I arbejdet med de nævnte temaer, vil du blandt andet lære at fremsætte hypoteser, gennemføre eksperimenter i laboratoriet og i naturen, skrive rapporter samt at benytte andre af de naturvidenskabelige redskaber.

Der er i NV i alt 40 lektioner. Forløbet afsluttes ved at der skrives en opgave, som diskuteres med de to NV-lærere ved ’NV prøven’. Herefter gives en karakter, som angives på eksamensbeviset, men som ikke tæller med i studentereksamensgennemsnittet, hvis du er startet på SG i 2016 eller tidligere. Fra 2017 og frem tæller eksamenskarakteren med på eksamensbeviset. 

Hvordan dannes regnbuen? Hvordan brygges en øl? Hvorfor er vand Verdens Vigtigste Væske? NV gør dig nysgerrig og åbner SG’s naturvidenskabelige verden for dig!

Faggruppeleder

  • Ingrid-Bleeg.jpg

    Ingrid Sigvardsen Bleeg (IB)

    ib@sg.dk

    • Samfundsfag
    • Biologi