Valg af studieretning

Kommende elever

Hver studieretning indeholder 2 eller 3 studieretningsfag, en række obligatoriske fag samt valgfag. I 2017 udbyder vi flg. studieretninger (skemaerne læses vandret):

De internationale studieretninger

Studieretningsfag 1

Studieretningsfag 2

Studieretningsfag 3

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Samfundsfag A

Engelsk A

 

Engelsk A

Spansk A

Tysk B (fortsætter)
eller
Fransk B (begynder)

Naturvidenskabelige

Studieretningsfag 1

Studieretningsfag 2

Studieretningsfag 3

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Matematik A

Fysik B

Kemi A

Matematik A

Fysik A

Kemi B

Matematik A

Bioteknologi A

Fysik B

Matematik A

Geovidenskab A

Kemi B

Biologi A

Kemi B

 

Biologi A

Kemi B

Idræt B*

Samfundsvidenskabelige

Studieretningsfag 1

Studieretningsfag 2

Samfundsfag A

Matematik A

Samfundsfag A

Engelsk A

Sproglige

Studieretningsfag 1

Studieretningsfag 2

Studieretningsfag 3

Latin A

Græsk A

 

Engelsk A

Tysk A (fortsætter)

eller

Begyndersprog A**

Fortsættersprog B***

eller

Begyndersprog B****

eller

Latin C

Engelsk A

Tysk A (fortsætter)

Samfundsfag B

Engelsk A

Fransk A (begynder)

Samfundsfag B

Kunstneriske

Studieretningsfag 1

Studieretningsfag 2

Musik A

Engelsk A

Musik A

Matematik A

Musik A

Fransk A (begynder)

 

*) For TeamDK-elever. For øvrige elever vil idræt formelt være valgfag på B-niveau.

**) Begyndersprog A: Fransk, kinesisk og spansk

***) Fortsættersprog B: Fransk og tysk

****) Begyndersprog B: Fransk, kinesisk og spansk

 

Du kan få mere info i SG-vælgeren