Forældremøder

SG_Luftfoto_2015_024.jpg

I foråret 2017 afholdes der forældresamtaler for 1.g-årgangen. Ved denne lejlighed har forældrene mulighed for at få en kort samtale med alle klassens lærere. Såfremt denne korte samtale ikke opfylder behovet, er der mulighed for at træffe særskilt aftale om en samtale. Du kan få en oversigt over, hvornår forældrekonsultationerne i de respektive 1.g-klasser afvikles her.

I efteråret 2017 afholdes der studieretningsaften for elever og forældre onsdag d. 6. september kl. 19.00-21.30 og forældreaften for klassens forældregruppe i november. Ved mødet i november har forældrene lejlighed til at møde klassens teamlærere, som informerer om gymnasiet og om planerne for den pågældende klasse.