Forældremøder

SG_Luftfoto_2015_024.jpg

I efteråret 2017 afholdes der studieretningsaften for elever og forældre onsdag d. 6. september kl. 19.00-21.30 og forældreaften for klassens forældregruppe i november. Ved mødet i november har forældrene lejlighed til at møde klassens teamlærere, som informerer om gymnasiet og om planerne for den pågældende klasse. Du kan læse invitation til forældremødet den 23. november her.

I foråret 2018 afholdes der forældresamtaler for 1.g-årgangen. Ved denne lejlighed har forældrene mulighed for at få en samtale med en af klassens teamlærere. Såfremt denne samtale ikke opfylder behovet, er der mulighed for at træffe særskilt aftale om en samtale.