Lanciers for forældre

IMG_7970reduc.jpg
Forældreforeningen arrangerer Lanciers-øveaften

 

Student 2017

Afslutningen på det 3-årige gymnasieforløb bliver festligholdt ved forskellige lejligheder for 3.g’erne.

Sidste skoledag

Sidste skoledag for 3.g'erne markeres med lanciers og reception for 3.g’ere og deres familie med efterfølgende festmiddag på skolen for 3.g’erne og skolens personale. Forud for denne dag arrangerer Forældreforeningen lanciers-øveaften for 3.g'erne og deres forældre.

Lanciersøveaftenen afholdes i foråret 2017 torsdag den 4. maj kl. 19 på Silkeborg Gymnasium.

Lanciersarrangementet i Jysk Arena afholdes i foråret 2017 mandag d. 15/5 om eftermiddagen.

Lanciers

Det første arrangement er elevernes sidste skoledag inden eksamensperioden starter. Dette markeres ved Lanciers og reception for 3.g’erne og deres familie i Jysk Arena. Bemærk at ved dette arrangement er der plads til, at hele familien kan deltage, også bedsteforældre og øvrige pårørende.

Efter dansen fortsætter begivenheder for 3.g’erne og skolens personale ved en festmiddag på gymnasiet.

Lanciers 2017 foregår mandag d.en 15. maj/5 kl 16.00-18.00 

Den afsluttende studentereksamen

Over en periode på tre dage bliver alle 3.g’ere studenter. Der er tradition for, at familie og venner møder op på skolen for at lykønske de ny-udklækkede studenter. Overrækkelse af studenterhuen vil foregå enten i skolens kantineområde eller i studiecafeen.

Sidste eksamensdag 2017 2017 ligger i perioden fra d.en 19./6-21/6. juni.

Dimissionen

Det sidste arrangement er den officielle dimission. Med taler, musik og overrækkelse af eksamensbevis markeres et afsluttet gymnasieforløb samt skolens afsked med 3.g’erne. Denne begivenhed finder sted på gymnasiet. Grundet pladsbegrænsning vil der ved denne lejlighed kun være mulighed for deltagelse af studenter og deres forældreto pårørende.

Dimission 2017 foregår fredag d.en 23/6. juni kl kl. 10.30-13.00.

Lanciers 2016

Lanciers1.jpg Lanciers4.jpg Lanciers3.jpg Lanciers5.jpg