Dansk-historieopgaven (DHO)

Når tiden for Dansk-historieopgaven nærmer sig, vil du på denne side kunne finde oplysninger om tidsplan mv.

sg-huer-2018-mna.jpg
Større skriftlige opgaver

Der er i bekendtgørelsen anført tre større skriftlige opgaver på stx-uddannelsen – dansk/historie opgaven, studieretningsopgaven (SRO) og studieretningsprojektet (SRP). Herudover vil der være større og mindre skriftligt arbejde som et led i undervisningen. SRP er en egentlig eksamen. 
De skriftlige opgaver har til formål at udvikle elevens kompetencer i forhold til større skriftlige arbejdsopgaver, som studenterne vil møde i deres videre uddannelse.