Her har du

Køreplanen for SRP 2019/20

De forskellige faser

Fasen med intro, afklaring og valg af fag
Uge 50-3
 • Alle 3g elever får udleveret SRP-pjece og de generelle regler, køreplanen og rammerne gennemgås.
 • Faglærerne orienterer klasserne generelt om mulighederne i fagene - dette sker i en almindelig faglektion.
 • Der afholdes SRP-cafe i uge 2-3. I cafeen er der mulighed for at opsøge faglærerne i relevante fag med en eller to ideer til emne/fagområde. Det er vigtigt, at du drøfter dine ideers faglige bæredygtighed og perspektiv med lærerne.
 • I denne periode skal du være opsøgende - opsøg dine lærere i relevante fag og deltag i SRP-cafe i den skema-position hvor du har mulighed.
Uge 3-4
 • Senest tirsdag den 14. januar kl. 10.00 skal du i Lectio vælge fag samt angive et overordnet emne. Hvis det er muligt vil din egen faglærer blive din vejleder, men andre lærere inddrages, afhængig af blandt andet antallet af opgaver.
 • I uge 4 er der "5 minutters speed-vejledning" med begge dine vejledere - her nikkes der til emne og fag således at du kan fortsætte arbejdet op til 1. vejledning i uge 8. 
 • I uge 6 er der mulighed for en SRP-arbejdsdag hvor der er terminsprøver. 
 • Administrationen indberetter fag til undervisningsministeriet, vejleder tildeles, og tidsplan for den individuelle vejledning laves. Tidsplan for vejledning udmeldes i Lectio.
Fasen med vejledning
Uge 8
 • Tirsdag - fredag den 18. februar - fredag den 21. februar. 1. vejledning i 20 minutter med begge vejledere i skemalagt position. Husk at sende "Vejledningsark #1" til begge vejledere. 
 • Vejledningen foregår samtidig med almindelig undervisning. Dette er fasen, hvor emnet og dermed opgaveformuleringen indkredses nærmere. Det er dig, der har initiativet i denne fase, og du bør lave et skriftligt oplæg, som forberedelse til vejledningen hvor du skriftligt gør rede for dit interessefelt og herunder giver forslag til centrale emner og problemstillinger. Vejlederne giver råd og henvisninger.
  Se SRP-vejledningsark #1- arket findes her på siden.
 Uge 10
 • Mandag - torsdag den 2. - 5. marts er der 2. vejledning. Vejledning i 20 minutter med begge vejledere i skemalagt position. Vejledningen foregår samtidig med almindelig undervisning. Op til denne vejledning skal du bruge SRP-vejledningsark# 2"-  arket findes her på siden. 
 • Torsdag den 5. marts senest kl. 16 skal du aflevere en problemformulering - SG´s "Problemformulerings-ark" skal benyttes. Det skal foreligge en problemformulering for at den videre proces med SRP kan fortsætte. 
Fasen med opgaveskrivning - projektperioden
Uge 12-14
 • Opgaveformuleringen udleveres til eleverne fredag den 20. marts kl. 8.30 via Netprøver.dk. Udleveringen sker i 1. lektion i skemalagte lokaler - nærmere plan følger i Lectio. I de eksperimentelle fag er der adgang til faglokaler efter behov.
 • Mandag - onsdag den 25. - 27. marts er afsat til skemalagte midtvejs-vejledning i 15 minutter med begge vejledere.
 • Bemærk at der er SRP-café i hele projektperioden - her kan du få hjælp til at komme videre med dit projekt i form af sparring, råd og vejledning med en gruppe af skolens lærere. SRP-cafe foregår i og omkring auditoriet og D-gangen. Tjek SRP-pjecen for mere info om SRP-cafeen samt info om de forskellige oplæg og workshops der tilbydes i projektperioden.  
 • Senest kl. 15.00 torsdag den 2. april aflevering af SRP i Netprøver.dk . Via netprøver.dk får censor og vejledere adgang til din besvarelse.

Siden er pt. under tilretning /JJ 02.12.19