Her har du

Køreplanen for SRP 2021/22

De forskellige faser

Fasen med intro, afklaring og valg af fag
Uge 48-49
 • Alle 3g elever får udleveret SRP-pjece og de generelle regler, køreplanen og rammerne gennemgås.
 • Faglærerne orienterer klasserne generelt om mulighederne i fagene - dette sker i en almindelig faglektion.
 • Der afholdes SRP-fagshopping i uge 48-49. Til fagshopping er der mulighed for at opsøge faglærerne i relevante fag med en eller to ideer til emne/fagområde. Det er vigtigt, at du drøfter dine ideers faglige bæredygtighed og perspektiv med lærerne.
 • I denne periode skal du være opsøgende - opsøg dine lærere i relevante fag og deltag i SRP-fagshopping i de skema-positioner hvor du har mulighed.
Uge 50 - uge 1
 • Senest tirsdag den 14. december kl. 10.00 skal du i Lectio vælge fag samt angive et overordnet emne. Hvis det er muligt vil din egen faglærer blive din vejleder, men andre lærere inddrages, afhængig af blandt andet antallet af opgaver.
 • I uge 1 er der "5 minutters speed-vejledning" med begge dine vejledere - her nikkes der til emne og fag således, at du kan fortsætte arbejdet op til 1. vejledning i uge 4. 
 • I uge 6 er der mulighed for en SRP-arbejdsdag - i denne uge er der samtidigt terminsprøver. 
 • Administrationen indberetter fag og vejledere til undervisningsministeriet, vejleder tildeles, og tidsplan for den individuelle vejledning laves. Tidsplan for vejledning udmeldes i Lectio.
Fasen med vejledning, afklaring og afgrænsning
Uge 4
 • Tirsdag den 25. januar - fredag den 28. januar. 1. vejledning i 20 minutter med begge vejledere i skemalagt position. Husk at sende "Vejledningsark" til begge vejledere. 
 • Vejledningen foregår samtidig med almindelig undervisning. Dette er fasen, hvor emnet og dermed opgaveformuleringen indkredses nærmere. Det er dig, der har initiativet i denne fase, og du bør lave et skriftligt oplæg, som forberedelse til vejledningen hvor du skriftligt gør rede for dit interessefelt og herunder giver forslag til centrale emner og problemstillinger. Vejlederne giver råd og henvisninger. Se SRP-vejledningsark - arket findes her på siden.
Uge 5
 • I alle klasser afholdes der mellem de to vejledninger et informationssøgningsmodul med to bibliotekarer og en af klasssens studieretningslærer. Her får den enkelte elev mulighed for specifik informationssøgning og for at tilgå diverse materialer. 
 Uge 8
 • Mandag - torsdag den 21. - 24. februar er der 2. vejledning. Vejledning i 20 minutter med begge vejledere i skemalagt position. Vejledningen foregår samtidig med almindelig undervisning. Op til denne vejledning skal du bruge SRP-vejledningsark" - arket findes her på siden. 
 • Fredag den 25. februar senest kl. 10 skal du aflevere en problemformulering - SG´s "Problemformulerings-ark" skal benyttes. Det skal foreligge en problemformulering for, at den videre proces med SRP kan fortsætte. 
 • Torsdag den 24. februar er der mulighed for at deltage i en SRP-workshop for at færdiggøre problemformuleringen - se Lectio.  
Fasen med opgaveskrivning: Projektperioden
Uge 10-12
 • Opgaveformuleringen udleveres til eleverne torsdag den 10. marts kl. 8.30 via Netprøver.dk. Udleveringen sker i 1. lektion i skemalagte lokaler - nærmere plan følger i Lectio. I de eksperimentelle fag er der adgang til faglokaler efter behov.
 • Onsdag - torsdag den 16. - 17. marts er afsat til skemalagte midtvejs-vejledning med begge vejledere.
 • Bemærk at der på skolen er SRP-vejlednings- og skrivecafé alle hverdage i projektperioden - her kan du få hjælp til at komme videre med dit projekt i form af sparring, råd og vejledning med en gruppe af skolens lærere. SRP-cafe foregår i og omkring auditoriet og D-gangen. Der er også oplæg og workshop i caféen fx oplæg om formalia, oplæg om at skrive en redegørelse i historie mv. Tjek SRP-pjecen for mere info om SRP-caféen samt info om de forskellige oplæg og workshops der tilbydes i projektperioden.  
 • Senest onsdag den 23. marts kl. 15.00  er der aflevering af SRP i Netprøver.dk . Via netprøver.dk får censor og vejledere adgang til din besvarelse.

Sidst tilrettet sep. 21