Her har du

Køreplanen for SRP-opgaven

De forskellige faser

Fasen med intro, afklaring og valg af fag

 

Uge 38-40
 • Alle 3g elever får udleveret SRP-pjece og de generelle regler, køreplanen og rammerne gennemgås.
 • Faglærerne orienterer klasserne generelt om mulighederne i fagene - dette sker i en almindelig faglektion.
 • Der afholdes SRP-cafe i uge 38-39. I cafeen er der mulighed for at opsøge faglærerne i relevante fag med en eller to ideer til emne/fagområde. Det er vigtigt, at du drøfter dine ideers faglige bæredygtighed og perspektiv med lærerne.
 • I denne periode skal du være opsøgende - opsøg dine lærere i relevante fag og deltag i SRP-cafe i den skema-position hvor du har mulighed.
Uge 40-43
 • Senest mandag den 2. oktober kl. 11.00 skal du i Lectio vælge dine to fag samt angive et overordnet emne. Hvis det er muligt vil din egen faglærer blive din vejleder, men andre lærere inddrages, afhængig af blandt andet antallet af opgaver.
 • I uge 41 er der "speed-vejledning" med begge dine vejledere - her nikkes der til emne og fag således at du kan fortsætte arbejdet op til 1. vejledning i uge 44. 
 • I uge 43 har du en SRP-arbejdsdag hvor der er undervisningsfri. 
 • Administrationen indberetter fag til undervisningsministeriet, vejleder tildeles, og tidsplan for den individuelle vejledning laves. Tidsplan for vejledning udmeldes i Lectio.

 

Fasen med vejledning

 

Uge 44
 • Mandag - fredag den 30. oktober - fredag den 3. november. 1. vejledning i 20 minutter med begge vejledere i skemalagt position. Husk at sende "Vejledningsark #1" til begge vejledere. 
 • Vejledningen foregår samtidig med almindelig undervisning. Dette er fasen, hvor emnet og dermed opgaveformuleringen indkredses nærmere. Det er dig, der har initiativet i denne fase, og du bør lave et skriftligt oplæg, som forberedelse til vejledningen hvor du skriftligt gør rede for dit interessefelt og herunder giver forslag til centrale emner og problemstillinger. Vejlederne giver råd og henvisninger.
  Se SRP-vejledningsark #1- arket findes her på siden.
 Uge 46
 • Mandag - fredag den 13. - 17. november. 2. vejledning. Vejledning i 20 minutter med begge vejledere i skemalagt position. Vejledningen foregår samtidig med almindelig undervisning. Op til denne vejledning skal du bruge SRP-vejledningsark # 2"-  arket findes her på siden. 

 

Uge 49
 • Oplæg for alle i studiemodulet "Gode råd om SRP-skrivning" - om skriveproces, opgavestruktur og de forskellige elementer i en stor opgave. 
 • Torsdag den 1. december er sidste frist for vejledernes aflevering af opgaveformuleringen mm. til kontoret.

 

Fasen med opgaveskrivning

 

Uge 49-51
 • Opgaveformuleringen udleveres til eleverne tirsdag den 5. december i 5. lektion. Udleveringen sker i skemalagte lokaler - nærmere plan følger i Lectio. I de eksperimentelle fag er der adgang til faglokaler efter behov.
 • Mandag - onsdag den 11. - 13. december er afsat til skemalagte midtvejs-vejledningsdage i 20 minutter.
 • Der er dage med SRP-café i skriveperioden - her kan du få hjælp til at komme videre med dit projekt i form af sparring, råd og vejledning med en gruppe af skolens lærere. 
 • Tirsdag den 19. december afleveres i Netprøver.dk inden kl. 15.00 - denne sendes til censor og vejledere.