Egenbetaling

bogstabel.jpg

Bestyrelsen for Silkeborg Gymnasium har vedtaget, at alle elever i løbet af deres gymnasietid selv skal anskaffe sig undervisningsmidler for et beløb på kr. 1.000. Beløbet opkræves i begyndelsen af 1.g.

Elevernes samlede udgifter til ekskursioner og studierejser er for hele gymnasieforløbet i alt højst kr. 7.500 pr. elev (dækker rejse og ophold, men ikke udgifter til forplejning og lommepenge). For elever med spansk og fransk er beløbet 8.500 kr. Bemærk, at deltagelse i studierejser er frivilligt, og at skolen tilbyder alternativ undervisning, hvis eleven ikke deltager.

For elever, der følger en af de internationale studieretninger, gælder særlige regler ift. egenbetaling.

Du kan læse om studierejserne, herunder egenbetalingen, her

Studietur til Napoli og Pompeji

img_6591.jpg img_6752.jpg img_7456.jpg