Egenbetaling

bogstabel.jpg

Bestyrelsen for Silkeborg Gymnasium har vedtaget, at alle elever i løbet af deres gymnasietid selv skal anskaffe sig undervisningsmidler for et beløb på kr. 1.000. Beløbet opkræves i begyndelsen af 1.g.

Elevernes samlede udgifter til ekskursioner og studierejser er for hele gymnasieforløbet i alt højst kr. 7.500 pr. elev (dækker rejse og ophold, men ikke udgifter til forplejning og lommepenge). For elever med spansk og fransk er beløbet 8.500 kr. Bemærk, at deltagelse i studierejser er frivilligt, og at skolen tilbyder alternativ undervisning, hvis eleven ikke deltager.

For elever, der følger en af de internationale studieretninger, gælder særlige regler jf. oplysningerne herom i skolens studieretningshæfte.

Studietur til Napoli og Pompeji

IMG_6591.JPG IMG_6752.JPG IMG_7456.JPG