Medindflydelse

Elevdemokrati

Hvad er elevrådet - og gør det overhovedet en forskel?

Elevrådet er først og fremmest elevernes demokratiske talerør til skolens ledelse og vej til indflydelse. Vi lægger stor vægt på, at alle bliver hørt, og både små og store sager er velkomne.
Elevrådet består som udgangspunkt af 2-3 elever fra hver klasse. Som elevrådsmedlem kan man vælge at være mere eller mindre aktiv, men den vigtigste opgave som elevrådsrepræsentant er at repræsentere sin klasse i såvel elevrådet som over for skolen. Ca. én gang om måneden holder elevrådet et fællesmøde, hvor vi diskuterer nye tiltag og aktuelle problemstillinger på SG.  
Når emnerne er diskuteret, fordeles de ud på en række forskellige udvalg med hver deres fokusområde. Elevrådet bestemmer fra år til år, hvilke udvalg det ønsker at oprette, og her er en række eksempler på nogle af de udvalg, som altid oprettes, eller som elevrådet deltager i:

Ativitetsudvalget: Her arbejdes der med elevaktiviteter i og uden for skoletiden. Der arrangeres bl.a. fællestimer, koncerter, foredrag og aktivitetsdage.

Bestyrelsen: Bestyrelsen er gymnasiets øverste organ, og eleverne er her repræsenteret ved 2 elevrådsmedlemmer.

Forretningsudvalget: Her foregår elevrådets administrative arbejde som planlægning af møder, fordeling af opgaver, møder med rektor og uddannelseschefer. Forretningsudvalget består af 4 medlemmer og ledes af elevrådets formand.

Miljø- og Kantineudvalg: Her arbejdes der med det fysiske miljø på SG og med skolens kantine. Opgaverne varierer fra at være helt små såsom opsætning af mikrobølgeovne til de helt store som at tage initiativ til nyindretning af fx fællesarealer og udeområder.

Ud over disse udvalg oprettes der som regel Pædagogisk Skoleudvalg, Årbogsudvalg, Studenterhueudvalg og IT- og Kommunikationsudvalg. Medlemmerne til disse samt formanden vælges, når 1.g’erne er kommet i deres endelige studieretningsklasser efter efterårsferien.

Har du spørgsmål eller forslag, er du altid velkommen til at kontakte elevrådsformanden.

Elevrådets vedtægter kan læses her (åbner i nyt vindue).

Elevrådet har også en digital platform, hvor du som elev kan komme med forslag til, hvordan skolehverdagen på SG kan blive endnu bedre. Se mere her (åbner i nyt vindue).

Elevrådets logo

elevraadslogo-logo-5kjpg.png