Operation Dagsværk

SG deltager hvert år i Operation Dagsværk

od_logo_black-01jpg.png

Operation Dagsværk er eleverne på de danske ungdomsuddannelsers egen oplysnings- og solidaritetsorganisation. Unge frivillige udvikler og gennemfører årligt en oplysningskampagne målrettet eleverne på de danske ungdomsuddannelser. Kampagnen relaterer sig til og er til fordel for et internationalt udviklingsprojekt, der udføres af en dansk udviklingsorganisation som for eksempel IBIS, Folkekirkens Nødhjælp eller Mellemfolkeligt Sammenvirke. Et udviklingsprojekt der suverænt vælges af eleverne selv.