Læse- og skrivevejledning

Hvis du er ordblind eller har læse- eller skrivevanskeligheder, kan du få hjælp hos os i Læse-skrivevejledningen. Vi tilrettelægger overvejende individuelle forløb med udgangspunkt i de læse- eller skriveudfordringer, der spænder ben for dig i dit gymnasieliv. Vi arbejder bl.a. med sproglige fejltyper, genrekendskab, skrivefaser, læsestrategier, it-baserede læse- og staveværktøjer og læsehastighed. Vi hjælper selvfølgelig også ved de større skriftlige opgaver - DHO, SRO og SRP.

Derudover hjælper vi også dig, der er ordblind, med:

 • At søge om ekstra tid til eksamen i de fag, hvor der er mulighed for det. I den forbindelse skal du bruge dette skema (åbnes i nyt vindue)
 • At søge om SPS-timer og SPS-hjælpemidler. Læs mere på dette link (åbnes i nyt vindue)
 • At skabe et netværk med de andre ordblinde på SG.

I 1.g giver vi en fælles orientering i alle klasserne om Læse-skrivevejledningen og dens muligheder for hjælp til elever, der har eller på et tidspunkt får vanskeligheder med læsning eller skrivning. I forlængelse af denne orientering laver vi en screening og en læsehastighedstest af alle 1.g’ere. Vi følger op med individuel hjælp til dem, der måtte have behov for det.


VIDSTE DU AT:

 • Du kan forøge din læsehastighed ved målrettet at træne forskellige måder at læse på?
 • Du kan få en større forståelse af dine lektier ved at anvende konkrete læsestrategier?’
 • Du kan forbedre din skriftlighed ved fx at arbejde målrettet med dine sproglige fejltyper?
 • Du har adgang til hjælpevideoer om forskellige læse- og skriveteknologier på Ordblindelab (åbnes i nyt vindue).

Læse- og skrivevejlederne

 • Heidi Rahbæk RA Lectio

  Heidi Rahbæk Pedersen (RA)

  ra@sg.dk

  • Dansk
  • Tysk
  • Læse- og skrivevejleder
 • Pia Rau Ibsen PI Lectio

  Pia Rau Ibsen (PI)

  pi@sg.dk

  • Dansk
  • Religion
  • Læse- og skrivevejleder
 • Thor Gustafsson THG Lectio

  Thor Gustafsson (THG)

  thg@sg.dk

  • Dansk
  • Tysk
  • Læse- og skrivevejleder

Hvis du og dine forældre vil vide mere om ordblindhed

Film om ordblindhed (åbnes i nyt vindue)

Ordblind – og hvad så? (åbnes i nyt vindue)

Om ordblindhed generelt (åbnes i nyt vindue)

Ordblindeforeningen (åbnes i nyt vindue)

Nota: elektronisk bibliotek med e-bøger og i-bøger, som alle ordblinde har adgang til (åbnes i nyt vindue)

Ordblindelab: privat firma med gode tips og tricks til it-hjælpemidler til personer med læse- skrivevanskeligheder (åbnes i nyt vindue).