Matematikvejledning

Matematikvejledningen tilbyder løbende vejledning og understøttende aktiviteter for elever, der har matematikvanskeligheder. Matematikvejledningen er individuel og tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov. En vejledning kan sætte en aktivitet i gang, så en elev får udfyldt matematikhuller, støtte talblinde med basal matematik eller afhjælpe elever, der grundet andre årsager har særlige udfordringer med talbehandling eller matematik.
I 1.g screenes alle elever i forbindelse med matematikundervisningen. I forlængelse af disse screeninger tilbydes udvalgte elever yderligere tests i matematikvejledningen. Derudover henvises elever løbende til matematikvejledningen.
Målet med aktiviteterne i matematikvejledningen er, at eleven får kompenseret for sine vanskeligheder, så vejledningen efterhånden bliver overflødig.
Vi kan kontaktes personligt eller via en team- eller faglærer.

Matematikvejledere:
Anders Bejder: matvej@sg.dk
Benedicte Broman: matvej@sg.dk
Michael K. Møller: matvej@sg.dk 

Det åbne studieområde midt på skolen

_img_6923.jpg _img_6924.jpg _img_6927.jpg