DHO

tast-smal.jpg

Dansk- og historieopgaven (DHO) skrives i forbindelse med et tværfagligt forløb i fagene, som ligger i slutningen af forårssemestret i 1g.

Formålet med opgaven 
Du skal i dansk-historieopgaven lære at arbejde selvstændigt med en større skriftlig opgave, hvor du viser, at du kan anvende faglig viden og bruge fagenes metoder, samt at du kan overskue og strukturere arbejdet med en større skriftlig opgave og herunder opfylde de opgavetekniske krav i form af dokumentation, indholdsfortegnelse, kildehenvisninger, udarbejdelse af noter og litteraturliste.

Opgaven afsluttes med et mundligt forsvar, hvor opgavens konklusioner og overvejelser om valg af materialer og metoder præsenteres.

Du skal træne følgende studieforberedende skrivekompetencer:
• genrebevidsthed
• sproglig korrekthed
• disposition
• argumentation
• anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v.
• præsentation
• relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste

Opgavens omfang er 5-7 sider (1 side: 2400 tegn inkl. mellemrum og noter). Antallet af sider inkluderer ikke: forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.

Forsvaret varer 24 min. inkl. kort præsentation, samtale, votering og karaktergivning.

Der gives en samlet karakter for opgaven og det mundtlige forsvar.

Det, du lærer om opgaveskrivning i forbindelse med DHO, skal du bruge i Studieretningsopgaven i 2g (SRO) og Studieretningsprojektet i 3g (SRP).