Nyttig info om

SRO

SRO skrivevejledning (åbnes som pdf-dokument)

Arbejdet i opgaveperioden (åbnes som pdf-dokument)

Akademisk resume´(åbnes som pdf-dokument)

Tjekliste (åbnes som Word-dokument)

Talepapir SRO mundtlig prøve (åbnes som pdf-dokument)

Informationer om hvordan du laver indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste osv. finder du på skriveportalens hovedside ("formalia" i menuen). 

Eksamenssiden om SRO 

Tips om skrivning

Om at gå i stå

  • Start forfra. Prøv at få klarhed over, hvad du vil skrive
  • Læg en plan. Brainstorm igen
  • Del opgaven op i mindre dele
  • Lav kernesætninger, og fold kernesætningerne ud, så der opstår afsnit
  • Hold små pauser undervejs (fx 5 min). Vær offline i pauserne
  • Påbegynd først en pause, når du er godt i gang med et afsnit