Nyttig info om

SRO

Vejledningsarket 

SRO skrivevejledning 

Arbejdet i opgaveperioden 

Akademisk resume´

Tjekliste

Talepapir SRO mundtlig prøve

Informationer om hvordan du laver indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste osv. finder du på skriveportalens hovedside - se under "formalia" i menuen 

Link: SRO-siden under "Eksamen og prøver" inkl. køreplan 

Tips om skrivning

Om at gå i stå

  • Start forfra. Prøv at få klarhed over, hvad du vil skrive
  • Læg en plan. Brainstorm igen
  • Del opgaven op i mindre dele
  • Lav kernesætninger, og fold kernesætningerne ud, så der opstår afsnit
  • Hold små pauser undervejs (fx 5 min). Vær offline i pauserne
  • Påbegynd først en pause, når du er godt i gang med et afsnit