Nyttige noter om

SRP

Før skriveperioden (åbnes som pdf-dokument)
Arbejdet i opgaveugerne (åbnes som pdf-dokument)
Indhold og struktur (åbnes som pdf-dokument)
Akademisk resumé - se SRO-siden her på Skriveportalen 
Eksempler på indholdsfortegnelser (åbnes som pdf-dokument)
Tjekliste til SRP (åbnes som Word-dokument) - med udgangspunkt i de faglige mål og bedømmelseskriterierne 

Informationer om, hvordan du laver indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste osv. finder du på skriveportalens hovedside ("formalia" i menuen). 

Læs mere på SRP-siden under "Eksamen og prøver". Her finder du også SRP kalenderen og SRP pjecen samt problemformuleringsarket. Husk også SRP-hotlinen i FirstClass. 

Gode råd og talepapir til mundtlig SRP-eksamen (åbnes som pdf-dokument)

Eksempler på SRP-besvarelser: Disse tre SRP-besvarelse lever i høj grad op til kravene om korrekt formalia. Der kan dog være eksempler på afvigelser herfra.
Eksempel 1: Kemi A og Biologi B (åbnes som pdf-dokument)
Eksempel 2: Musik A og Religion C (åbnes som pdf-dokument)
Eksempel 3: Engelsk A og Samfundsfag A (åbnes som pdf-dokument)

 

Tips om skrivning

Den røde tråd

  • Slå det allermest centrale an i indledningen og vend tilbage til det i afslutningen
  • Lav en disposition
  • Formulér en kernesætning (pointe) for hvert afsnit
  • Tænk over, hvordan du får lavet er en naturlig overgang fra afsnit til afsnit
  • Notér (i et andet dokument) de idéer, der dukker op, men ikke lige passer ind i det, du er i gang med at skrive. Vend tilbage til idéerne senere