AppWriter

AppWriter er et program, der kan hjælpe dig med både skrivning og læsning:

- AppWriter kan gøre pdf-filer læsbare, så du kan få læst dine lektier højt - hvadenten det er på tysk, dansk, spansk eller engelsk.

- AppWriter kan læse dine egne opgaver højt for dig, så du lettere kan fange sproglige fejl i dine opgaver.

- Appwriter kan hjælpe dig med at stave til ord på tysk, dansk, spansk og engelsk ved at foreslå ord, mens du skriver. 

Installation af AppWriter Windows (til PC) Instruktion

Installation af AppWriter Cloud og AppWriter Mac Instruktion

Instruktionsvideo til AppWriter