Hjælp og inspiration til skrivning i

Matematik

 

Skriftlig matematik: Skabelon

Skriftlig matematik: Eksempel 1

Skriftlig matematik: Eksempel 2

Skriftlig matematik: Eksempel 3

Skriftlig matematik: Eksempel 4

Skrivningens faser i matematik

Nspire opskrifter

Tips om skrivning

Signalér overskud med en klar struktur

Overblik
  • Læs opgaveformuleringen igennem flere gange. Vær sikker på, at du har forstået alle opgavens delelementer rigtigt
Mindmap
  • Udvælg dine bedste idéer og organisér dem under nogle overskrifter.
Disposition
  • Beslut dig for, i hvilken rækkefølge dine pointer skal komme. Overvej, hvordan du skaber den klareste røde tråd? Formulér helst de bærende pointer i en række kernesætninger, som tilsammen 
    over for dig selv illustrerer opgavens struktur.