Hjælp og inspiration til skrivning i

Biologi

Biologi A-niveau skriftlig eksamen:

Typiske spørgemåder i de skriftlige opgavesæt i biologi: Typeord

Analysér og forklar: Skabelon og eksempel 

Diskutér: Skabelon og eksempel

Rapport - se fanen "NV"