Hjælp og inspiration til skrivning i

Biologi

Biologi A-niveau skriftlig eksamen:

Typiske spørgemåder i de skriftlige opgavesæt i biologi: Typeord

Analysér og forklar: Skabelon og eksempel 

Diskutér: Skabelon og eksempel

Rapport - se fanen "NV"

Har du svært ved at koncentrere dig?

Luk forbindelsen til internettet og sluk telefonen

Gør skrivesituationen hyggelig og behagelig (med fx snacks)

Lav en tidsplan, du vil følge

Notér (i et andet dokument) de idéer, der dukker op, men ikke lige passer ind i det, du er i gang med at skrive. Vend tilbage til idéerne senere