Hjælp og inspiration til skrivning i

Dansk


Skrivegenreskabeloner og eksempler


Litterær artikel: Skabelon
Litterær artikel: Eksempel

Kronik: Skabelon
Kronik: Eksempel

Essay: Skabelon
Essay: Eksempel

 

Tips om skrivning

Det at skrive skaber nye idéer

Brainstorm
  • Skriv alt, hvad du kan komme i tanke om angående emnet - i stikordsform. Fortsæt så længe, du overhovedet kan.
Tænkeskrivning
  • Skriv alt, hvad du kan komme i tanke om angående emnet - i hele sætninger. Fortsæt så længe, du overhovedet kan.
Hurtigskrivning
  • Skriv alt, hvad du kan komme i tanke om angående emnet - uden pauser i fire minutter og uden at læse igennem undervejs.