Hjælp og inspiration til skrivning i

Fysik

GENEREL skrivehjælp
NV-Håndbogen SG (åbner i nyt vindue)
Naturvidenskabelig rapport: Skabelon (pdf-dokument)
Naturvidenskabelig rapport: Eksempel (pdf-dokument)
Naturvidenskabelig rapport, kort version: Skabelon (pdf-dokument)
Design af poster 
Ligninger og genveje til symboler i word (åbnes som pdf-dokument)

Især til skriftlighed på B- og A-niveau
Typeord (pdf-dokument)
Præfiks (pdf-dokument)
Max-min-metode, betydende cifre og titalspotens (pdf-dokument)
Grafer (pdf-dokument)
Fejl i eksperimenter (pdf-dokument)
Skrivningens faser i opgaver og rapporter (pdf-dokument)
Tjekliste (pdf-dokument)

Hjælp til større opgaver (SRO, SRP, rapporter)
Vigtige overvejelser i forbindelse med rapport, SRO eller SRP (pdf-dokument)

Tips om skrivning

Om at gå i stå

  • Start forfra. Prøv at få klarhed over, hvad du vil skrive
  • Læg en plan. Brainstorm igen
  • Del opgaven op i mindre dele
  • Lav kernesætninger, og fold kernesætningerne ud, så der opstår afsnit
  • Hold små pauser undervejs (fx 5 min). Vær offline i pauserne
  • Påbegynd først en pause, når du er godt i gang med et afsnit