Studievejledning

I studievejledningen på SG er vi seks vejledere
 • Jens Lindballe: jli@sg.dk
 • Nina Bendix: nb@sg.dk
 • Tanja Schumacher: ts@sg.dk
 • Pia Borch Hansen: ph@sg.dk
 • Merethe Buhl: mb@sg.dk
 • Lone Nordestgaard Nielsen, ni@sg.dk

Vores primære opgave er at vejlede jer i forhold, der knytter sig til jeres skolegang på SG. Når du starter i 1g, vil du hurtigt møde en vejleder, som giver dig og din klasse en generel, fælles orientering på klassen om studievejledningen og dens tilbud. Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvor kan man finde os osv.? Senere i skoleåret orienteres I om SU og mulighederne for at sammensætte og vælge fag/studieretning.

Udover den klassevise vejledning giver vi også individuel vejledning til elever, der f.eks. henvender sig for at drøfte skolemæssige, familiemæssige, økonomiske eller personlige problemer. Hvis du har spørgsmål, kan du altid henvende dig til os på kontoret i C-gangen i vores træffetid, eller du kan kontakte os via e-mail for nærmere aftale. Vi har tavshedspligt.

Al vejledning knyttet til dit fremtidige studievalg, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet varetages af en vejleder fra Studievalg Østjylland, som med mellemrum har større eller mindre orienteringsarrangementer på skolen fordelt ud over hele skoleåret. Du vil løbende blive informeret om studievalgsarrangementer og vejledningstilbud på skolen både direkte via din egen e-mail og gennem almindelig, bred annoncering fra skolens side. Endelig skal du være opmærksom på den nationale vejledningsportal www.ug.dk .

 • Jens Lindballe JLI Lectio

  Jens Jacob Thorndahl Lindballe (JLI)

  jli@sg.dk

  • Fysik
  • Matematik
  • Studievejleder
 • Merethe Buhl MB Lectio

  Merethe Rønning Buhl (MB)

  mb@sg.dk

  • Engelsk
  • Studievejleder
 • Nina Bendix NB Lectio

  Nina Bendix (NB)

  nb@sg.dk

  • Latin
  • Græsk
  • Oldtidskundskab
  • Studievejleder
 • Pia Borch Hansen PH Lectio

  Pia Borch Hansen (PH)

  ph@sg.dk

  • Biologi
  • Studievejleder
 • Tanja Schumacher TS Lectio

  Tanja Rigitta Schumacher Holting (TS)

  ts@sg.dk

  • Historie
  • Tysk
  • Studievejleder
 • Lone Nordestgaard Nielsen NI Lectio

  Lone Nordestgaard Nielsen (NI)

  ni@sg.dk

  • Dansk
  • Idræt
  • Dans
  • Studievejleder

Studievejledernes klasser 2023-24

Jens Lindballe
1i, 1j, 1p, 1u, 2i, 2xs, 2y, 3s, 3t, 3u

Merethe Buhl
1c, 1h, 1t, 2q, 2r, 2t, 3e, 3i, 3j

Lone Nordestgaard Nielsen
1n, 1s, 1x, 2f, 2j, 2n, 3c, 3f, 3h

Nina Bendix
1ak, 1dy, 1m, 2dk, 2u, 2w, 3ak, 3b, 3r

Pia Borch Hansen
1q, 1r, 1w, 2a, 2eb, 2h, 2p, 3d, 3p, 3q

Tanja Schumacher
1b, 1f, 1z, 2c, 2m, 2z, 3w, 3xz, 3y

Du kan altid få hjælp

Der kan være mange udfordringer knyttet til at skulle begynde i gymnasiet. Det er vi godt klar over, og derfor har vi også en række tilbud, der på forskellig vis kan støtte dig, hvis der er brug for det. Der er lektiecafé om onsdagen, hvor du kan hente hjælp til fx skriftlige afleveringer. Hvis du har vanskeligheder med læsning eller stavning, står to læsevejledere klar til at hjælpe dig. Til hver klasse er knyttet en studievejleder, som står til rådighed ved uddannelsestekniske eller personlige spørgsmål og problemer. De suppleres af lærercoaches og en psykolog, som kan træde til i tilfælde af alvorligere trivselsproblemer.

Studievalg Danmark

TRÆFFETIDER OG ARRANGEMENTER 
Morten Dines Kjær Revsbeck

Email: mdp@studievalg.dk
Tlf: 33 33 20 38