Optagelseskrav

Du finder her det centrale i de krav, der gælder for optagelse på STX. De nærmere detaljer fremgår af det juridiske grundlag, hvortil der er links nederst.

For at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse gælder følgende:
• Man skal have ansøgt rettidigt om optagelse
• Man skal have afsluttet 9. klasse og have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin.
• Man skal søge om optagelse senest to år efter afslutningen af 9. klasse eller senest ét år efter afslutningen af 10. klasse.
• Man skal have modtaget fem års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.
• Man skal have en uddannelsesplan, der viser, at man bliver anset for uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser (dette vurderes af Ungdommens Uddannelsesvejledning eller grundskolen og kræver bl.a. et gennemsnit på mindst 5,0 i alle afsluttende standpunktskarakterer efter 9. eller 10. klasse) eller man skal have opnået mindst 6,0 i karaktergennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
• Man skal have bestået folkeskolens afgangseksamen, og man skal ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen (eller opfylde betingelserne i gymnasielovens § 7, stk. 1, pkt. 7 eller 8 - jf. link nedenfor).

Ingen har krav på optagelse på et bestemt gymnasium, men alle som opfylder ovenstående betingelser har ret til en plads på et gymnasium. Dog er der særlige betingelser for ansøgere med 10. klasse, som fremgår her:
Hvis man kommer fra 10. klasse, og ikke har krav på optagelse med udgangspunkt i 9. klasse, gælder ud over ovenstående følgende for at have krav på optagelse:
• Man skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse.
• Man skal efter undervisningen i dansk, engelsk og matematik have aflagt enten folkeskolens 9. klasseprøver eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Det juridiske grundlag for optagelse på stx er beskrevet her:
Lov om de gymnasiale uddannelser (åbner i nyt vindue).