Optagelseskrav

For at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse gælder følgende

 • Man skal have afsluttet 9. klasse.
 • Man skal søge om optagelse i umiddelbar forlængelse af afslutningen af 9. klasse eller 10. klasse.
 • Man skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, jf. folkeskolelovens regler.
 • Man skal aflægge prøve i 2. fremmedsprog, dvs. fransk eller tysk, hvis prøven er blevet udtrukket
 • Man skal have aflagt prøve i 2. fremmedsprog, hvis man har haft dette som valgfag, medmindre man samtidig har haft et 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) som tilbudsfag.
 • Man skal have modtaget 5 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.
 • Man skal have udarbejdet en uddannelsesplan.
 • Man skal være anset for uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser (vurderes af Ungdommens Uddannelsesvejledning eller grundskolen).

Ingen har krav på optagelse på en bestemt studieretning på et bestemt gymnasium, men alle som opfylder ovenstående betingelser har ret til en plads på et gymnasium. Dog er der særlige betingelser for ansøgere med 10. klasse, som fremgår her:

Hvis man kommer fra 10. klasse, en fri grundskole eller en efterskole, gælder følgende for at have krav på optagelse:

 • Man skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse.
 • Man skal efter undervisningen i dansk, engelsk og matematik have aflagt enten folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasseprøver i disse fag. Hvis man vælger at aflægge 10.-klasseprøver, skal man aflæggebåde de mundtlige og de skriftlige prøver.
 • Man skal have udarbejdet en uddannelsesplan.
 • Man skal være anset for uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser (vurderes af Ungdommens Uddannelsesvejledning eller grundskolen).

En elev som har gennemført 10. klasse uden at have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik eller uden at aflægge de krævede prøver kan optages ud fra en konkret vurdering, som foretages af lederen på den gymnasiale uddannelse.

Det juridiske grundlag for optagelse på stx er:

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser