Uddannelsesparathedsvurdering eller

Optagelsesprøve

Uanset om du skal vurderes uddannelsesparat eller til optagelsesprøve følger du nedenstående retningslinjer for optagelsesprøver.

Optagelsesprøverne på Silkeborg Gymnasium

På Silkeborg Gymnasium afholdes optagelsesprøver i foråret 2019 i marts. Hvis du er indstillet til optagelsesprøve på Silkeborg Gymnasium, får du i et brev fra skolen at vide, hvilken dato du skal møde på.

Hvilke fag skal du til prøve i?

Du vil forud for optagelsesprøven modtage et brev hvoraf det fremgår, hvilke optagelsesprøver du skal deltage i. Dette vil bl.a. afhænge, hvilke fag du har haft i grundskolen.

Hvor lang tid tager prøverne?

Prøverne i fagene dansk, engelsk og fysik/kemi er mundtlige prøver, der former sig som samtaler mellem dig og en af skolens lærere. Der medvirker desuden endnu en lærer fra skolen. I fagene dansk og engelsk udleverer læreren en tekst, som du får 20 minutters forberedelse til. Efter forberedelsestiden taler du med læreren om teksten. Når der er gået ca. et kvarter, bliver du sendt videre til den næste prøve. Prøven i fysik/kemi er der ingen forberedelsestid til. Du kommer ind til læreren og får lov til at tale om, hvad du har lært i fysik-/kemiundervisningen. Prøven i matematik er skriftlig og varer 30 minutter. Prøverne i tysk og fransk er skriftlige og varer 30 minutter. Du får en tekst på det pågældende sprog, som du skal genfortælle på dansk. Ovenfor til højre kan du klikke dig ind på de forskellige fag og læse mere om hvordan prøverne foregår, hvordan dine præstationer bliver vurderet og hvordan du kan forberede dig hjemme inden optagelsesprøverne.

Hvordan forløber dagen?

Du møder på skolen om eftermiddagen kl. 16.00, hvor du bliver modtaget af en studievejleder. Når alle er kommet, er der en fælles velkomst, og du får en oversigt over hvor og hvornår dine prøver skal afvikles. Du får også et kort over skolen, så du kan finde vej fra det ene sted til det andet. Når du er kommet igennem alle fire prøver, holder de medvirkende lærere, studievejlederne og rektor et møde, hvor der tages stilling til hver enkelt ansøger. Derefter får du at vide af en studievejleder om du er optaget eller ej. Du kommer senest til samtale hos en studievejleder kl. 21.00.

Der vil i løbet af eftermiddagen opstå ventetid . I ventetiden kan du forsyne dig med te, kaffe, saftevand, kage og frugt.