Optagelsesprøven i Dansk

Danskprøven består af en mundtlig prøve ud fra en dansksproget tekst, som du får tid til at forberede. Den vil typisk være en kort fiktiv tekst eller et digt, og ligeledes vil der typisk være spørgsmål, som du kan tænke over i din forberedelsestid og skrive stikord til.

Når forberedelsestiden er slut, indledes en samtale med to lærere om teksten. Undervejs i samtalen skal du læse et mindre tekststykke op og svare på uddybende spørgsmål til teksten.

Hvordan vurderer vi?

Når du fortæller om teksten, kan vi høre, hvor godt du har forstået den. Samtidig vurderer vi din evne til at indgå i en samtale om den. Du behøver ikke komme med en færdig fortolkning af teksten, men det er vigtig, at du forsøger at udtrykke nogle tanker om teksten og konkrete steder i teksten. Og det er vigtigt, at du har et ordforråd til at udtrykke dig med.

Det er ikke sikkert, du har forstået alting lige godt i teksten. Så vil vi hjælpe dig, og vi lægger også vægt på, at man er god til at bruge den hjælp, vi giver undervejs. Dvs. at man i løbet af samtalen er i stand til at ændre sin forståelse af teksten og ikke bliver ved med at fastholde den første forståelse, man selv har, og gentager den.

Til sidst vil vi understrege, at det er vigtigt, at du er bevidst om, at det er dig, der skal vise os, hvad du kan. Forsøg derfor at være så aktiv som muligt i samtalen. Tænk ikke, at svaret er givet, når du har sagt en enkelt sætning. Sig mest muligt. Tag initiativ i samtalen, og uddyb alle dine svar.

Sådan kan du forberede dig, før du kommer

Du kan genlæse tekster fra din egen undervisning og repetere, hvad I typisk har talt om i forbindelse med teksterne. Det vil også være en god øvelse at formulere teksternes budskaber og tematikker.
Her nedenfor gives et eksempel på en tekst, som ville kunne være blevet brugt til danskprøven. Du må selv google dig frem til teksten.

H.C. Andersen: ”Den lille pige med svovlstikkerne” (1845)

Her vil samtalen dreje sig om følgende:

  • Hvad karakteriserer den lille pige? Og hvad er det særlige ved H.C. Andersens måde at fortælle om hende på? Hvilken ordklasse gør H.C. Andersen i høj grad brug af i beskrivelsen af pigen?
  • Hvad viser H.C. Andersen os om det miljø og samfund, den lille pige lever i? Afslører han på nogen måde sin holdning hertil?
  • Hvad sker der til sidst? Kom med et bud på en fortolkning af slutningen, og hvad H.C. Andersen dermed vil vise os med eventyret.
Sådan kan du bruge forberedelsestiden

Læs først din tekst igennem, og orienter dig overordnet om dens indhold og tema. Understreg steder i teksten, du synes er særligt vigtige. Det kan være i forbindelse med personerne, miljøet, temaerne eller sproget i teksten. Skriv gerne nogle stikord ned, for du må have forberedelsesnoterne med til prøven.