Optagelsesprøven i Engelsk

Engelskprøven består af en mundtlig prøve ud fra en engelsksproget tekst, som du får tid til at forberede. Den vil typisk være en sangtekst, et digt eller en anden kort tekst, og ligeledes vil der typisk være spørgsmål, som du kan tænke over i din forberedelsestid og skrive stikord til.

Når forberedelsestiden er slut, indledes en samtale med to lærere. Du skal først læse en passage op på engelsk, og samtalen om teksten foregår udelukkende på engelsk.

Sådan kan du forberede dig før du kommer

Du kan genlæse tekster fra din egen undervisning, hvor du øver mundtlig genfortælling af deres handling og forklarer deres tematik. Du kan også læse nogle nye tekster, hvor du på samme måde i dit eget sprog gengiver indholdet af teksten og fokuserer på tekstens problemstilling.

Her nedenfor gives to eksempler på tekster, som sagtens ville kunne være blevet brugt. Af copyright-grunde kan vi ikke citere dem her på skolens hjemmeside. Du må selv google dig frem til dem.

Eksempel 1: Beatles-teksten ”She’s Leaving Home” (1967).

Her vil samtalen dreje sig om følgende:

  • How do the parents react to their daughter’s escape?
  • How is the relationship between the parents and the girl?
  • The text is written from whose point of view?
  • Who is the girl going to meet?
  • Whose “side” is the song on? The parents’? Or the daughter’s?

Eksempel 2: Tracy Chapmans sang ”Fast Car” (1988)

Her vil samtalen dreje sig om følgende:

  • What happens in the text?
  • What do we learn about the main character (the I) in the song?
  • What does she think of her own situation?
  • What are the themes of the song?
  • What does “the fast car” symbolize?
Sådan kan du bruge forberedelsestiden

Læs først din tekst igennem og orienter dig overordnet om dens indhold og tema. Måske er det også en god ide for dig at øve oplæsning af den, da du under prøven vil blive bedt om at læse højt. Genfortæl evt. for dig selv, hvad den handler om. Skriv gerne vigtige stikord ned, for du må have forberedelsesnoterne med til prøven.

Hvordan vurderer vi?

Når du genfortæller teksten, kan vi se, hvor godt du har forstået den, og samtidig vurderer vi, hvordan du formulerer dig på engelsk. Vi lægger vægt på, at du har forstået de vigtigste dele af teksten, og at du kan gengive dens indhold på pænt flydende og rimelig korrekt engelsk. Vi ser på dit ordforråd og på hvor meget initiativ, du viser i samtalen. Går du helt i stå, når du ikke kan finde et bestemt ord, eller er du i stand til at omskrive det, du vil sige, så du alligevel kan få budskabet frem?

Det er ikke sikkert, du har forstået alting lige godt i teksten. Så vil vi hjælpe dig, og vi lægger også vægt på, at man er god til at bruge den hjælp, vi giver undervejs. Dvs. at man i løbet af samtalen er i stand til at ændre sin forståelse af teksten og ikke bliver ved med at fastholde den første forståelse man selv har og gentager den.

Til sidst vil vi understrege, at det er vigtigt, at du er bevidst om, at det er dig, der skal vise os, hvad du kan. Forsøg derfor at være så aktiv som mulig i samtalen. Tænk ikke, at svaret er givet, når du har sagt en enkelt sætning. Sig mest muligt. Tag initiativ i samtalen og uddyb alle dine svar.