Optagelsesprøven i Fysik/kemi

Optagelsesprøven i fysik/kemi har ingen forberedelsestid. Det kommer til at foregå ved, at du ved et bord, hvor der sidder en fysik- og en kemilærer, vil snakke om noget af det fysik/kemi du har været igennem i folkeskolen. Vi forventer ikke, at du skal holde et foredrag om et fysik/kemi-emne. Vi vil snakke om emnet og stille dig nogle spørgsmål.

Vi vil starte med spørge dig om, hvilke emner du har arbejdet med i folkeskolen. Dernæst vælges et emne, der bliver udgangspunkt for samtalen. Du vil være med til at vælge dette emne. Det kan godt være, at vi skifter emne under samtalen. Det vil typisk ske, ved at du vil blive spurgt ”har du haft om andre emner i folkeskolen?” Mens samtalen forløber, vil vi alle sidde med en blyant, således at vi, på et fælles stykke papir kan skrive tal, formler, lave beregninger, forklare og fortælle for hinanden.

Eksempler

Det kan være, at du har haft et emne om energi. Herefter vil vi bede dig fortælle, hvad du kan huske fra emnet. Måske kender du forskellige energiformer du kan fortælle om. Du kan måske også huske at energien kan måles i Joule. Så vil vi måske introducere dig for en ny formel inden for dette emne. Vi vil se, om du kan indsætte tal ind i en formel, for det kommer vi til at bruge mange gange på gymnasiet.

Hvis udgangspunktet for samtalen bliver om atomer og molekyler, vil vi se, om du kender til det periodiske system. Ved du hvad grundstoffer er og hvad de er sammensat af? Hvad med ionforbindelser eller molekyler, er det noget du har hørt om og kan forklare lidt om? Ved du f.eks. noget om syrer og baser?

Mange har arbejdet med vores solsystem, og kan fortælle om hvorfor vi har årstider eller nat og dag. Du kan også fortælle om hvordan solen, månen og jorden er placeret i forhold til hinanden, og hvad der drejer rundt om hvad. Måske har du hørt om sol- og måneformørkelse, men kan ikke lige huske hvad det er. Så vil vi forklare det til dig. Dernæst vil vi, for at se om du har forstået forklaringen, bede dig gentage det og måske lave en tegning der viser situationen.

Hvordan vurderer vi?

Vi vil prøve at finde ud af, om du har den nødvendige grundviden for at kunne følge med i fysik- og kemiundervisningen på gymnasiet. Vi vil også se, om du kan forstå den undervisning, du vil møde på gymnasiet i fysik og kemi.

Sådan kan du forberede dig, før du kommer

Som du kan læse herover vil udgangspunktet være noget, du har arbejdet med tidligere. Du har derfor også mulighed for at forberede dig hjemme til prøven. Du kan lave en liste over de emner, du har arbejdet med. Denne må du gerne have med til prøven. Tænk over hvilket emne du gerne vil starte med at snakke om. Det er her en god ide, at vælge et af de emner du kan huske mest om. Måske har du i emnet lavet nogle spændende eksperimenter, som du kan fortælle om.

Vi forventer ikke at du kommer med et oplæg om et emne. Det er vigtigt at optagelsesprøven bliver en samtale, hvor vi får en fornemmelse for din faglige viden og din evne til at tænke i naturvidenskabelige baner.