Optagelsesprøven i Matematik

Optagelsesprøven i matematik er skriftlig. Du får ved prøvens start udleveret ca. 5 opgaver (12 - 14 delopgaver) som du har 30 min. til at løse. Ved prøven må du bruge skriveredskaber (blyant, lineal, passer og vinkelmåler) og en almindelig lommeregner, som du selv skal medbringe. Du skal skrive svaret på opgaven på et almindeligt stykke hvidt papir.

Hvordan er opgaverne?

Opgaverne er kun inden for emner, som du kender i forvejen fra grundskolen. Opgaverne vil være inden for emnerne: regning med plus, minus, gange og division, trekanter, ligninger, koordinatsystemer og rette linjer i koordinatsystemer og procentregning.

I nogle af opgaverne skal du regne noget ud (f.eks. regne almindelige regnestykker, løse ligninger, regne med procent). I nogle opgaver skal du tegne noget (f.eks. en linje i et koordinatsystem, en trekant med vinkler). I nogle opgaver skal du forklare noget med ord (f.eks. kunne det være at forklare hvad det vil sige at 2 er løsningen til ligningen x – 5 = 3x – 9).

Du kan finde opgavereksempler ved at klikke her. (bemærk at omfanget af dette eksempel ikke nødvendigvis svarer til omfanget af optagelsesprøven i matematik).

Hvordan vurderer vi din besvarelse?

For at få en god vurdering af din besvarelse skal du være opmærksom på følgende:

Hvordan skal du løse opgaverne?

Du skal løse opgaverne så godt du kan og det er bedst, hvis du løser dem rigtigt, men hvis dit svar på opgaven ikke er rigtig, kan den sagtens være med til at tælle positivt alligevel. Hvis vi kan se at du har tænkt rigtige tanker om, hvordan man løser opgaven uden at nå det rigtige resultat er det meget bedre end, hvis opgaven ikke er løst.

Du skal derfor gøre et forsøg på at løse alle opgaver, - et forkert svar trækker ikke ned, men et svar som er lidt rigtigt trækker op. Det er derfor også meget vigtigt at du forklarer, hvad du gør når du løser opgaverne, så vi kan forstå, hvad du har tænkt da du løste opgaven.

Hvad vil det sige at skrive forklaring til opgaverne?

Forklaring til opgaverne kan gøres på mange forskellige måder. I de fleste tilfælde er det en god idé at forklare med ord, hvad man gør:

F.eks. hvis opgaven er at løse ligningen: 2 – x = 3x – 6

Et svar kunne se sådan ud:

2 – x = 3x – 6        jeg lægger x til på begge sider at lighedstegnet

2 = 4x – 6              jeg lægger 6 til på begge sider at lighedstegnet

8 = 4x                   jeg dividerer med 4 på begge sider af lighedstegnet

x = 2                     2 er løsningen til ligningen

I nogle tilfælde er det en god idé at tegne figurer. Det kan f.eks. være i geometriopgaver med trekanter eller lignende. Grafer og koordinatsystemer er f.eks. gode i forbindelse med opgaver om rette linjer.

Sådan kan du forberede dig, før du kommer

Det er en god idé at kigge dine matematikbøger igennem for at genopfriske, hvad I har arbejdet med i matematiktimerne i grundskolen. Hvis du kan finde nogle opgaver inden for emnerne herover er det en god idé at prøve at regne nogle af opgaverne, som du måske har regnet tidligere. Koncentrér dig om de emner, der er angivet ovenfor. Du kan også finde opgaver med svar på denne hjemmeside:

www.matbid.dk – se under FOR ELEVER > Kompendium