Optagelsesprøven i Tysk

Tyskprøven består af en skriftlig prøve, hvor du får en tysksproget tekst udleveret, som du skal læse og herefter genfortælle på dansk. Du har 30 min. til denne øvelse og der vil være ordbøger, som du kan bruge.
Vi forventer en fri oversættelse af teksten, hvor du sætning for sætning gengiver indholdet af teksten. Dog behøver du ikke oversætte alle ord.

Denne tekst kunne være et muligt eksempel på en sådan tekst, der skal genfortælles på dansk.

Winterwetter: Chaos, Unfälle, schulfrei, 6. Dezember 2010

In Deutschland ist Winter mit Schnee und Glätte* - und das bedeutet, dass es chaotische Zustände auf Straßen und Schienen gibt. Hundertfach hat es am Wochenende in Deutschland gekracht*; allein in Nordrhein-Westfalen passierten rund 500 Unfälle.
Das sogenannte Blitzeis* sorgte für spiegelglatte Strassen. Bei Unfällen gab es Verletzte* und zwei Tote. Lastwagen blieben auf den Straßen liegen und sogar Räumfahrzeuge landeten im Graben. Auch Busse und Bahnen kommen nur unregelmäßig und langsam ans Ziel.
In ganz Schleswig-Holstein fiel wegen der Glätte die Schule aus - es gab "eisfrei"*. Was die Schüler freut, ist für die meisten Erwachsenen ein Ärgernis*. Denn sie müssen irgendwie zur Arbeit kommen.
In den kommenden Tagen soll es in Deutschland wärmer werden. Doch damit droht neues Unheil*. Im Süden soll es stark regnen. Da die Temperaturen nachts unter Null Grad fallen, wird es dann auch wieder spiegelglatt.

(redigeret tekst fra www.sowieso.de/zeitung/spip.php)

Gloser:

krachen (int.)- brage, brase sammen
Blitzeis (n.)- isslag (spejlglatte veje)
eisfrei (adj.) – fri fra skole pga. dårligt føre
Ärgernis (n. – se) – ærgrelse

Hvordan vurderer vi?

Når du genfortæller på dansk kan vi se hvor godt du har forstået den tyske tekst og samtidig vurderer vi hvordan du formulerer dig på dansk. Vi lægger vægt på, at du har forstået de vigtigste dele af teksten og at du kan formulere dig klart på dansk herom. (Herunder hvordan dine sætninger er formuleret, hvilke ord du bruger, om du kan sætte tegn osv.)

Ved eksemplet, som du finder her på hjemmesiden, er det vigtigt at du i dit skiftlige genfortælling kommer ind på tekstens hovedindhold og budskab, nemlig at vejret er et problem i Tyskland og at der er forskellige konsekvenser af vintervejret, nogle er negative (færdselsuheld) og andre opleves positive (elever, der har fri fra skole).

Det er centralt at du opfatter, at der tale om forskellige områder i Tyskland. Hvis du ikke kan huske, at de kaldes delstater er det dog ikke afgørende. Teksten slutter med en prognose – også her er det vigtigt at du forstår at vejret slår om til varmere vejr.

Sådan kan du forberede dig før du kommer

Du kan fx derhjemme kigge i dine gamle tyskbøger, hvis du har sådanne, læse i dine noter fra tyskundervisningen, samt genopfriske gloser om de mest almindelige ting. Du kan også besøge hjemmesiden http://www.sowieso.de/zeitung/spip.php?rubrique1, hvor du finder dagsaktuelle nyheder på et nemt tysk eller prøve at surfe på andre tysksprogede hjemmesider, hvor du kan øve dig i at læse og forstå tysk.

Se fx. :

http://www.br-online.de/kinder/

http://www.goethe.de/wis/fut/prj/dst/deindex.htm

http://www.focus.de/