Fester

p5094447.jpg
Nephew på SG i maj 2014

Der afholdes hvert år tre store elevfester på SG: SGønfesten i august, gallafesten i november og en forårsfest, der typisk afholdes i april. Dertil kommer lanciersfesten for 3.g’erne i maj og tre fakultetsfester: en fest for de samfundsvidenskabelige studieretninger, en fest for de musiske studieretninger og en fælles fest for de naturvidenskabelige og sproglige studieretninger.

Ordensreglerne for festerne findes i skolens "Studie- og ordensregler".

Café Skrymer

p8225148.jpg