15. May 2019

Lanciers i JYSK Arena

silkeborg-gymnasium-lanciers-slide-960x434.jpg

I anledning af 3.g’ernes sidste skoledag på Silkeborg Gymnasium indbydes I og jeres familie hermed til reception og efterfølgende lanciers i JYSK Arena, Ansvej 114, Silkeborg onsdag den 15. maj 2019 kl. 16.00 - 18.30.

Receptionen for jeres familie vil foregå uden for hallen samtidig med jeres ankomst. Der vil ved den lejlighed blive serveret en forfriskning inden indmarch og lanciers i hallen begynder klokken 17.30.