28. August 2023

Studieretningsaften for 1.g'erne og deres forældre

Mandag den 28. august 2023 afholdes der studieretningsaften for de kommende 1.g'ere og deres forældre. Aftenens program starter med oplæg i hallen kl. 19, hvor der bl.a. gives en række generelle informationer om valgprocessen. Elever og forældre vil dernæst have mulighed for at få præsenteret de forskellige studieretning via oplæg forskellige steder på skolen, ligesom studievejlederne, sportselevkoordinatoren, matematikvejledningen og læse- og skrivevejledningen står til rådighed. Studievalg Danmark og MGK-Ø / Den Kreative Skole har ligeledes en vejledningsstand.
Invitationen til studieretningsaftenen sendes til 1.g'erne og deres forældre via Teams og via e-Boks).