29. August 2022

Studieretningsaften for 1.g'erne og deres forældre

Mandag den 29. august afholdes der studieretningsaften for 1.g'erne og deres forældre. Aftenens program starter med oplæg i hallen kl. 19, hvor der bl.a. gives en række generelle informationer om valgprocessen. Elever og forældre vil dernæst have mulighed for at få præsenteret de forskellige studieretning via oplæg forskellige steder på skolen, ligesom studievejlederne, sportselevkoordinatoren, matematikvejledningen og læse- og skrivevejledningen står til rådighed. Studievalg Danmark og MGK-Ø / Den Kreative Skole har ligeledes en vejledningsstand.
Du kan læse invitationen til studieretningsaftenen her (invitationen sendes også til 1.g'erne og deres forældre via First Class og via e-Boks).