Humanistisk fag

Dansk

Sprog, litteratur og medier

Fag Dansk

Dansk er et fællesfag på A-niveau, som man har alle tre år på STX. Faget dansk er et bredt fag med tre overordnede områder: sprog, litteratur og medier, som vi hele tiden sætter i spil på forskellige måder. Som ny elev vil du kunne genkende mange sider af danskfaget fra grundskolen, men omvendt vil du også møde nye måder at arbejde på. Én af de ting, som er væsentlige for danskfaget, er, at vi lader faget tage farve af de andre fag, som du har valgt i din studieretning. Så dansk arbejder tæt sammen med de øvrige fag - ikke mindst omkring skriftlighed.

Sprog, litteratur og medier

Når vi læser litteratur, så er der fokus på at få et overblik over litteraturens historie i Danmark og det øvrige Norden - og vi interesserer os grundlæggende for, hvad litteratur kan gøre ved og for mennesker, og hvordan den gør det. Vi arbejder med tekster fra både fortid og nutid, og vi arbejder med mange forskellige temaer.

I arbejdet med det sproglige sætter vi fokus på, hvordan den mundtlige og skriftlige kommunikation mellem mennesker kan fungere godt eller kan bryde sammen - vi undersøger, hvordan vi hver især kan forbedre vores evner til at kommunikere, og hvordan vi kan blive bedre til at gennemskue andres kommunikation, så vi kan argumentere med dem. I dansk fokuserer vi altså på, at du lærer at udtrykke dig klart og argumentere overbevisende.

Medietekster i form af nyheder, film, tv-udsendelser, websider med mere fylder mere og mere i vores liv, og er naturligvis også en del af faget. Her arbejder vi især med at blive gode til at afkode virkemidler for at kunne være kritiske modtagere, men ofte prøver vi også selv kræfter med at bruge filmiske virkemidler eller med at analysere og fortolke fx fiktionsfilm, så vi kan blive klogere på, hvordan de virker på os og skaber gys, gru, glæde eller grin.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

 • Anders Bejder AB Lectio2

  Anders H Kristiansen (AHK)

  Uddannelseschef

  ahk@sg.dk

  • Dansk
  • Samfundsfag