Humanistisk fag

Filosofi

Filosofi er et fag, hvor vi undrer os - over os selv, vores verden og virkelighed. For tingene er som bekendt ikke altid, som de tager sig ud

Fag Filosofi1

Når vi dykker ned i filosoffernes hovedværker, udfordrer vi vores egne og andres hverdagsforestillinger. Vi sætter fordomme og ”plejer”-mentaliteten til debat, går bagom etablerede ”sandheder” om de helt grundlæggende spørgsmål i livet som fx frihed, demokrati, kærlighed og videnskab.

Vi undersøger, hvad det vil sige at være menneske; hvad viden er - og om man overhovedet kan vide noget med 100 % sikkerhed. Findes der en rigtig måde at leve på? Og giver det mening at tale om et retfærdigt samfund? -Spørgsmål, der på trods af deres noget abstrakte karakter har med vores helt almindelige dagligdag at gøre. For uanset om man deltager i en diskussion om kloning, aktiv dødshjælp, menneskerettigheder eller ondskabens væsen, så ulmer filosofien altid under overfladen. 

Det skal dog understreges, at filosofi også er hårdt arbejde. Dels fordi man konfronteres med nye måder at se sig selv og sin omverden på, men også fordi filosofiske tekster kan forekomme fremmedartede og vanskelige. Men har man mod på få udfordret sine grundlæggende synspunkter ved at gå i kødet på nogle af de vigtigste tekster, der findes fra antikken til i dag, så er filosofi det helt rigtige valg. 

Film, skønlitteratur, aktuelle debatprogrammer og avisartikler giver moderne perspektiver på de store filosofiske spørgsmål
Faget filosofi kan vælges som valgfag på C-niveau og B-niveau. På B-niveau indgår projektarbejde og længere værklæsning.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

  • Christina Herzog Mathews HZ Lectio

    Christina Herzog (HZ)

    hz@sg.dk

    • Dansk
    • Filosofi