Humanistisk fag

Græsk

Græsk var filosofiens og videnskabens sprog, og derfor er mange af de ord, fagene bruger i dag, græske.

Fag Graesk2

Undervisningen i græsk tager udgangspunkt i det, vi har arbejdet med i almen sprogforståelse.

Klassisk græsk var talesprog i det antikke Grækenland, og med Alexander den Stores erobringer blev græsk det fælles sprog i hans verdensrige. Græsk var fortsat talesproget i den østlige del af Middelhavet også efter romernes erobringer; derfor er fx Det nye Testamente skrevet på græsk.

Græsk er både et sprogfag og et kulturfag. Vi skal lære det græske sprog med dets præcision og store fleksibilitet, og ved at læse og analysere græske originaltekster vil vi få indblik i det antikke Grækenlands kultur og derfra se de lange linjer fra antikken op gennem Europas historie.

Græsk var filosofiens og videnskabens sprog, og derfor er mange af de ord, fagene bruger i dag, græske.

Tekstlæsningen suppleres med kunst og arkæologi. Faget oldtidskundskab og dermed læsning af tekster i oversættelse indgår som en del af græsk på A-niveau.

Vi skal arbejde med:
- Græske originaltekster fra Homer til Aristoteles
- Græsk ordforråd, formlære, syntaks og sproghistorie 
- Græsk arkitektur, maleri og skulptur
- Centrale græske begreber inden for filosofi, politik, retorik og historie 
- Den græske kulturs betydning i senere europæisk kultur.

I begyndelsen læser vi tilrettelagte tekster, derefter foregår undervisningen på basis af original græsk litteratur. De græske tekster suppleres med oversættelser, med kunst og arkæologi og med tekster, billeder og film, der viser den græske litteratur og kunsts indflydelse på europæisk litteratur og tankegang – helt op til i dag.

Undervisningen veksler mellem den præcise sproglige indlæring og andre arbejdsformer, gruppearbejde, projekter, IT m.m.

I græsk-A læser vi tekster, som dækker episk digtning, filosofi, historie, retorik, drama, lyrik eller naturvidenskab, fx:
- Homer og hans beretning om krigen ved Troja
- filosoffen Platons skrifter om bl.a. retorik, viden og fænomenverden ↔ ideverden
- Herodots beretning om hybris og nemesis
- Sofokles’ grusomme drama om Ødipus 
- Aristoteles’ teorier om ethos, logos og pathos.

Det skriftlige arbejde omfatter oversættelse fra græsk til dansk, syntaktisk analyse af en helsætning, sammenligning af græsk originaltekst og dansk oversættelse, billedanalyse samt tekstforståelse.

Græsk-A kan indgå i samarbejde med fx dansk, historie, samfundsfag, de naturvidenskabelige fag og de moderne fremmedsprog.

Græsk-A danner sammen med latin-A den klassisksproglige studieretning. Fagene støtter og supplerer hinanden; det der indlæres i det ene fag kan næsten altid overføres til det andet, både mht. sprog og indhold.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

  • Nina Bendix NB Lectio

    Nina Bendix (NB)

    nb@sg.dk

    • Latin, Græsk
    • Oldtidskundskab, Studievejleder