Humanistisk fag

Latin

De gamle romeres talesprog

Fag Latin

Undervisningen bygger direkte på latinundervisningen i almen sprogforståelse.

Latin var de gamle romeres talesprog, og det fortsatte med at være det fælles europæiske sprog både i skrift og tale helt op til ca. 1700 e. Kr. Derfor har latin haft stærk indflydelse på de moderne europæiske sprog, så selv om sproget ikke tales mere, er det langt fra dødt.

Vi skal altså ikke tale latin, men ved at læse og analysere latinske tekster og tekster i oversættelse kommer vi i direkte kontakt med de gamle romere og med den lange periode i Europas historie, hvor latin var det internationale sprog. Sammenhængen mellem latin og de moderne fremmedsprog spiller derfor en central rolle i det sproglige arbejde.

Vi skal arbejde med:
- Latinske tekster fra perioden før ca. 150 e. Kr. 
- Romersk historie og samfundsforhold 
- Latinsk formlære og syntaks, både som grundlag for at forstå de latinske tekster og som udgangspunkt for at forstå strukturen i moderne fremmedsprog
- Latin i de andre europæiske sprog

I begyndelsen læser vi tilrettelagte tekster, derefter foregår undervisningen på basis af original latinsk litteratur. Desuden arbejder vi med oversættelser af latinske tekster, med romersk kunst og arkæologi og med den latinske litteraturs indflydelse på senere europæisk litteratur og tankegang.

Undervisningen veksler mellem den præcise sproglige indlæring og andre arbejdsformer, gruppearbejde, projekter, IT m.m.

Latin på A-niveau

Vi læser de store værker af de klassiske forfattere, fx:
- Cæsars beretning om erobringen af Gallien 
- politikeren Ciceros retoriske mesterværker og politiske teorier 
- digteren Vergils store fortælling om Trojas fald og Roms grundlæggelse 
- Ovids mytologiske digt ’Forvandlinger’
- Senecas filosofiske breve med deres humanistiske tankegang
- lyrikeren Horats og ’Carpe Diem’-temaet.

Det skriftlige arbejde omfatter oversættelse fra latin til dansk, syntaktisk analyse af en helsætning samt tekstforståelse, fx vurdering af den antikke tekst i forhold til en moderne problemstilling. Det skriftlige arbejde kan også omfatte billedanalyse.

Latin-A kan indgå i samarbejde med f.eks. dansk, historie, samfundsfag, filosofi, psykologi og de moderne fremmedsprog.

Latin-A danner sammen med græsk-A den klassisksproglige studieretning (se mere under faget græsk).

Latin på C-niveau

I latin på C-niveau læser vi lettere latinske tekster af mindst 3 klassiske forfattere. 
Når latin-C er en del af den supersproglige studieretning, er der et tæt samarbejde med de moderne sprogfag. Desuden kan faget indgå i samarbejde med fx dansk og historie.

Latin-links
Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

 • Nina Bendix NB Lectio

  Nina Bendix (NB)

  nb@sg.dk

  • Latin
  • Græsk
  • Oldtidskundskab
  • Studievejleder