Humanistisk fag

Oldtidskundskab

Om antikken som grundlag for europæisk kultur

Fag Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er obligatorisk på C-niveau.

Oldtidskundskab er et almendannende og studieforberedende kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur.

Faget beskæftiger sig med antikke tekster og monumenter, hvori værdier, begreber og formsprog, der blev normgivende for europæisk kultur, kommer til udtryk.

I faget arbejdes med analyse og fortolkning af oversatte tekster og monumenter fra antikken og med tekster og monumenter, der kan perspektivere disse.

Herigennem sikres, at eleverne opnår en bred kulturhistorisk indsigt og bliver i stand til at forstå og reflektere over deres egen kultur og andre kulturer.

Kernestoffet er :

 • oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid 
 • arkitektur, skulptur eller maleri fra den græsk-romerske oldtid
 • væsentlige sider af antikkens historie, filosofi, samfund og kultur
 • antikkens kulturelle betydning, historisk og aktuelt.

Der perspektiveres med tekster og monumenter fra senere perioder. 

Undervisningen omfatter kursusforløb, hvor antikke tekster nærlæses og diskuteres i klassen, og projektprægede forløb, hvor eleverne arbejder med bestemte problemstillinger og perspektiver og fremlægger dem i mundtlig og skriftlig form.

Oldtidskundskab er omfattet af de generelle krav om samspil mellem fagene, herunder religion.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

 • Martin Kjeldtoft Kristensen MA Lectio

  Martin Kjeldtoft Kristensen (MA)

  ma@sg.dk

  • Oldtidskundskab
  • Engelsk
  • Festansvarlig