Humanistisk fag

Religion

Religionsfaget har fokus på verdensreligionerne som eksempelvis kristendom, islam og buddhisme eller hinduisme

Fag Religion (1)

Faget religion på C-niveau er obligatorisk for alle klasser og kan være placeret i enten 2.g. eller 3.g afhængigt af, hvilken studieretning man har valgt. Faget kan derudover vælges som valgfag på B-niveau i 3.g. På B-niveau bygges der videre på de kompetencer, man har erhvervet sig på C-niveau.

Religionsfaget har fokus på verdensreligionerne som eksempelvis kristendom, islam og buddhisme eller hinduisme og beskæftiger sig desuden med beslægtede emner som etik, religionskritik og lignende. Formålet med undervisningen i faget er at forstå, hvordan religion har betydning for individer og for grupper, og hvordan religion spiller en rolle på samfundsplan historisk og i moderne sammenhæng.

Religion er et fag, der kommer omkring livets store spørgsmål, som til alle tider har optaget mennesket. Og fordi man lærer at fortolke og vurdere forskellige livsforståelser, bidrager religionsfaget til større forståelse for andre kulturer.

Både på C- og B-niveau er der mulighed for ekskursioner. På B-niveau har faget mere vægt på feltarbejde, projektarbejde og religionsfaglig teori.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til via dette link.

Faggruppeleder

  • Henrik Nyvang HN Lectio

    Henrik Nyvang (HN)

    hn@sg.dk

    • Dansk
    • Religion