Idræt

Idræt er et obligatorisk fag i alle studieretninger og kan desuden vælges på B-niveau som studieretningsfag eller som ét- eller toårigt valgfag på B-niveau.

kajakker.jpg

Eleverne skal i idræt opnå grundlæggende idrætslige færdigheder og indsigt i kroppens bevægemuligheder. De skal gennem alsidig idrætsundervisning opleve glæden ved at bevæge sig, således at de motiveres til fortsat fysisk aktivitet. Idrætsundervisningen består af forløb inden for genrerne: boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.

Boldspil kan fx være fodbold, håndbold, basketball, volleyball, flag football, floorball, ultimate, cricket, softball samt alle former for basisboldspil.

Musik og bevægelse kan fx være dans, aerobic, rytmisk opvarmning, rytmisk gymnastik, ekspressive bevægelsesformer og improvisation.

Klassiske og nye idrætter kan fx være atletik, svømning, orienteringsløb, parkour, springgymnastik, akrobatik, kampsport, skiløb, mountainbike og ketsjerspil. 

Fagets kernestof består af undervisning i forskellige idrætsdiscipliner, der tilgodeser såvel boldbeherskelse som kropsbeherskelse, samt aktiviteter der fremmer den fysiske kapacitet. 
Dertil kommer idrætter, der fokuserer på sociale værdier og fremmer selvværd. 

Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete idrætslige aktiviteter, men inddrager også teori fra det naturvidenskabelige, det humanistiske og det samfundsvidenskabelige fagområde. Fx inddrages grundlæggende principper for træningslære samt viden om den fysiske aktivitets betydning for sundhed i bredeste forstand.

Idrætsundervisningen tilrettelægges, så den indeholder udfordringer for alle uanset niveau. Der vil desuden tilrettelægges såvel kønsdifferentieret som kønsintegreret undervisning.

Eksamen i idræt på C-niveau består primært af en praktisk prøve i de tre genrer; boldspil, musik og bevægelse og nye og klassiske idrætter, men der er også en teoretisk dimension, som afspejler undervisningen, eleverne har modtaget.

Idræt som studieretningsfag eller valgfag

Den væsentligste forskel mellem idræt på B- og C-niveau består i, at undervisningen på idræt B-niveau tilrettelægges, så teori og praktik vægtes ligeligt. Kobling af praktisk idrætserfaring og teoretisk viden om faget er desuden omdrejningspunktet i undervisningen. Det teoretiske stof gennemgås bl.a. som klasserumsundervisning og praktisk eksperimentel undervisning.
Teoriundervisningen omhandler bl.a. grundlæggende anatomi og fysiologi, idrætshistorie samt idrætssociologi.
Studieture og ekskursioner er desuden almindelig praksis i idræt på B-niveau.
I teoriundervisningen arbejder eleverne både selvstændigt og i grupper. Idræt på B-niveau har desuden en skriftlig dimension, der bl.a. har til formål at opøve elevernes evne til at koble teori og praksis samt indøve fagets forskellige metoder.
Eksamen består af både en praktisk og teoretisk prøve.

Studieretninger med idræt

Idræt er obligatorisk for alle, og derudover kan du vælge idræt som valgfag på B-niveau. Team Danmark-elever kan desuden vælge en studieretning med idræt på B-niveau. På studieretningen Biologi A - Kemi B vil der være mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

  • Julia Dalgaard JD Lectio

    Julia Dalgaard (JD)

    jd@sg.dk

    • Idræt
    • Samfundsfag