Kunstnerisk fag

Design & arkitektur

design.jpg

Design findes næsten alle steder og i alle skalaer. Men hvad er egentlig godt design? Kan design være med til at redde verden? Og hvordan bliver man selv designer? I faget Design & arkitektur designer du selv og lærer at analysere og vurdere andres design. Vi beskæftiger os med produktdesign, kommunikationsdesign og arkitektur.

Hvad beskæftiger vi os med?

Fagets genstandsfelt er meget bredt. Vi beskæftiger os i princippet med alt det, der er designet. Produktdesign handler om alt lige fra møbler og mode til biler og bestik. Kommunikationsdesign handler om visuel kommunikation, fx ift. hjemmesider, grafisk design og branding. Arkitektur handler om de fysiske omgivelser vi færdes i, fx bygninger og byplanlægning. De forskellige design sættes ind i en teoretisk, samfundsmæssig og historisk kontekst.

Hvad skal man lære?

I Design & arkitektur arbejder vi både praktisk og teoretisk. Du skal lære at forholde dig til konkrete design: Er det godt design? Hvordan ser det ud, hvordan bruges det? Hvordan kan designet ses i en større sammenhæng historisk og samfundsmæssigt? Vi arbejder med det teoretiske i sammenhæng med det praktiske, hvor du selv skal være designer. Som designer skal du lære at analysere en designproblemstilling og planlægge din designproces. Dernæst skal du kunne udarbejde et design og præsentere det i både 2D og 3D. Vi arbejder derfor med illustration, modelbygning, fotoredigering og desktoppublishing.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektarbejde. Projektarbejdet er innovativt og procesorienteret, og man skal lære at beherske designprocessen lige fra undersøgelsen af problemer, der skal løses, til præsentationen af løsningen.

Faget kan vælges som kunstnerisk fag i 1.g og kan desuden vælges som valgfag på B-niveau i 3.g.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

 • Jonas Bergstrøm Rasmussen JR Lectio

  Jonas B Rasmussen (JR)

  jr@sg.dk

  • Dansk
  • Design & arkitektur
  • Billedkunst