Kunstnerisk fag

Mediefag

Mediefaget beskæftiger sig med de levende billeder. De fleste elsker at se en god film, men hvad gør en film god? Hvordan analyserer man film? Hvilke virkemidler bliver der brugt? Du prøver teorien af i praksis og lærer at bruge kamera- og redigeringsudstyr i medieproduktioner sammen med andre.

mediefag.jpg

På Silkeborg Gymnasium har over 300 elever mediefag på C- eller B-niveau.

Om undervisningen

I mediefag arbejder du både teoretisk og praktisk med faget.
På det teoretiske niveau får du undervisning i film- og tv-sprogets terminologi. Du lærer om grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold i film. Du får også kendskab til centrale genrer og programtyper, og til de grundlæggende træk ved henholdsvis fakta og fiktion.
På det praktiske niveau arbejder du med forskellige kamera- og redigeringsøvelser, samtidig med at I i grupper planlægger og gennemfører filmproduktioner samt tv-journalistiske indslag. I lærer om de forskellige faser i en produktion, at skrive synopsis og storyboard samt at tilpasse udtryksformen til indhold og målgruppe.

Undervisningsformen

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektarbejde i grupper. Faget afsluttes med en eksamensproduktion. IT indgår i undervisningen til informationssøgning, præsentation og formidling af det faglige stof. Vi arbejder på MacBook Pro og med Final Cut Pro X.

Eksamen

Den mundtlige prøve består af to dele. Først er hele gruppen oppe i deres eksamensproduktion. Eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor I redegører for og diskuterer centrale elementer i produktionen og efterfølgende har en uddybende samtale med lærer og censor om arbejdet. Prøven i eksamensproduktionen har en eksaminationstid på ca. 10 minutter pr. eksaminand, dog max. 45 minutter.
Herefter er der en individuel prøve i det teoretisk-analytiske stof, som I har arbejdet med. Til denne prøve har du en forberedelsestid på ca. 30 minutter, hvor du må benytte alle hjælpemidler, undtagen kommunikation med omverdenen. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.

B-niveau

Mediefag kan vælges som kunstnerisk fag på C-niveau i 1.g og senere i gymnasieforløbet som valgfag på B-niveau. På B-niveau arbejder vi også med film i et historisk og kulturelt perspektiv, ligesom film- og tv-produktionsforhold behandles. Det betyder konkret, at vi fx kan arbejde med film af Hitchcock, David Lynch eller af Lars von Trier, samt dokumentar, nyhedsudsendelser og tv-serier. Vi skal også besøge film- og produktionsmiljøer fx Nordisk Film, DR, TV2 og Filmskolen.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

  • sidsel-feldskov-windinge-sw.jpg

    Sidsel Feldskov Windinge (SW)

    sw@sg.dk

    • Historie
    • Mediefag