Naturvidenskabeligt fag

Biologi

Biologi er faget som beskæftiger sig med alt det levende

biologi.jpg

Biologi er faget som beskæftiger sig med alt det levende. Mennesket, dyr, planter og mikroorganismer.

Du får viden, som du kan have glæde af i din dagligdag. Du får en bedre forståelse af din egen krop, viden om kost, motion, sygdomme og miljøpåvirkninger. Viden om arternes udvikling gennem årtusinder, og hvordan mennesket i dag påvirker naturen. Du lærer også om, hvordan virksomheder bruger mikroorganismer til at producere hverdagsprodukter som ost, vaskepulver, øl og medicin.

Emnerne er overordnet set de samme på A-, B- og C-niveau og inddelt i hovedområderne genetik, økologi, biokemi og fysiologi. Men fordybelsesgraden er stigende, og der arbejdes mere på mikroplan på B- og især A-niveau. Faget er eksperimentelt betonet. Det betyder, at vi laver forsøg over mange af de emner, der behandles i lærebøgerne.

Biologi C-niveau

Biologi på C-niveau bygger ovenpå den viden, som eleverne har tilegnet sig i folkeskolen.

 • Cellens opbygning og funktion, herunder vores geners betydning for nedarvning af egenskaber. Videre undersøger vi nogle bioteknologiske metoder, som vi kan møde i vores hverdag; det kan fx være gensplejsning og gentests.
 • Gennemgang af nogle organers opbygning og funktion. Det kan fx være hjertet og musklerne i relation til vores kondition. Et andet område kunne være kønsorganerne og kønshormonerne, og det kan være metoder som fostervandsundersøgelser og kunstig befrugtning.
 • Vi ser på planters og dyrs tilpasning til naturen. Hvordan påvirker vi miljøet, og hvad kan vi gøre for at bevare en varieret og frodig natur ?
Biologi B-niveau

På B-niveau går vi i dybden med de emner, som behandles, og hermed får eleverne mulighed for fordybelse og erkendelse af biologiske sammenhænge.

 • Biokemi, cellens stof- og energiomsætning.
 • Menneskets fysiologi med nerver og hormoner samt immunsystemets funktion.
 • Bioteknologi i hverdagen, herunder genernes funktion og genernes nedarvning.
 • Etiske problemstillinger vurderes og diskuteres.
 • Livets opståen og evolutionens betydning for arternes opståen og udvikling.
 • Økologi.
 • Kredsløb og balancer i naturen, vores påvirkning af miljøet og ideerne om bæredygtig udvikling.
Biologi A-niveau

På A-niveau går vi i dybden med de emner, som behandles, og hermed får eleverne uddybende forståelse og erkendelse af biologiske sammenhænge. 
Forskellen mellem A- og B-niveau er bl.a., at man på A-niveau behandler flere områder inden for biologien, og at man her lærer at løse skriftlige opgaver.

 • Biokemi, cellens stof- og energiomsætning
 • Menneskets fysiologi med nerver og hormoner, samt immunsystemets funktion.
 • Anvendt bioteknologi, herunder genernes funktion og genernes nedarvning.
 • Etiske problemstillinger vurderes og diskuteres.
 • Livets opståen og evolutionens betydning for arternes opståen og udvikling.
 • Økologi.
 • Kredsløb og balancer i naturen, vores påvirkning af miljøet og idéerne om bæredygtig udvikling.
Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

 • Hanne Krohn Gervin HG Lectio

  Hanne Krohn Gervin (HG)

  hg@sg.dk

  • Biologi
  • Idræt