Naturvidenskabeligt fag

Biologi

Biologi er faget som beskæftiger sig med alt det levende

Biologi.jpg (1)
SG's masterclass-elever i biologi på vej til at indsamle vandprøver i Øresund

Biologi er faget som beskæftiger sig med alt det levende. Mennesket, dyr, planter og mikroorganismer.

Du får viden, som du kan have glæde af i din dagligdag. Du får en bedre forståelse af din egen krop, viden om kost, motion, sygdomme og miljøpåvirkninger. Viden om arternes udvikling gennem årtusinder, og hvordan mennesket i dag påvirker naturen. Du lærer også om, hvordan virksomheder bruger mikroorganismer til at producere hverdagsprodukter som ost, vaskepulver, øl og medicin.

Emnerne er overordnet set de samme på A-, B- og C-niveau og inddelt i hovedområderne genetik, økologi, biokemi og fysiologi. Men fordybelsesgraden er stigende, og der arbejdes mere på mikroplan på B- og især A-niveau. Faget er eksperimentelt betonet. Det betyder, at vi laver forsøg over mange af de emner, der behandles i lærebøgerne.

Biologi C-niveau
Biologi på C-niveau bygger ovenpå den viden, som eleverne har tilegnet sig i folkeskolen.

 • Cellens opbygning og funktion, herunder vores geners betydning for nedarvning af egenskaber. Videre undersøger vi nogle bioteknologiske metoder, som vi kan møde i vores hverdag; det kan fx være gensplejsning og gentests.
 • Gennemgang af nogle organers opbygning og funktion. Det kan fx være hjertet og musklerne i relation til vores kondition. Et andet område kunne være kønsorganerne og kønshormonerne, og det kan være metoder som fostervandsundersøgelser og kunstig befrugtning.
 • Vi ser på planters og dyrs tilpasning til naturen. Hvordan påvirker vi miljøet, og hvad kan vi gøre for at bevare en varieret og frodig natur ?

Biologi B-niveau
På B-niveau går vi i dybden med de emner, som behandles, og hermed får eleverne mulighed for fordybelse og erkendelse af biologiske sammenhænge.

 • Biokemi, cellens stof- og energiomsætning.
 • Menneskets fysiologi med nerver og hormoner samt immunsystemets funktion.
 • Bioteknologi i hverdagen, herunder genernes funktion og genernes nedarvning.
 • Etiske problemstillinger vurderes og diskuteres.
 • Livets opståen og evolutionens betydning for arternes opståen og udvikling.
 • Økologi.
 • Kredsløb og balancer i naturen, vores påvirkning af miljøet og ideerne om bæredygtig udvikling.


Biologi A-niveau
På A-niveau går vi i dybden med de emner, som behandles, og hermed får eleverne uddybende forståelse og erkendelse af biologiske sammenhænge. 
Forskellen mellem A- og B-niveau er bl.a., at man på A-niveau behandler flere områder inden for biologien, og at man her lærer at løse skriftlige opgaver.

 • Biokemi, cellens stof- og energiomsætning
 • Menneskets fysiologi med nerver og hormoner, samt immunsystemets funktion.
 • Anvendt bioteknologi, herunder genernes funktion og genernes nedarvning.
 • Etiske problemstillinger vurderes og diskuteres.
 • Livets opståen og evolutionens betydning for arternes opståen og udvikling.
 • Økologi.
 • Kredsløb og balancer i naturen, vores påvirkning af miljøet og idéerne om bæredygtig udvikling.

Faggruppeleder

 • brian-randeris.jpg

  Brian Randeris (BR)

  br@sg.dk

  • Biologi
  • Idræt
  • Bioteknologi