Naturvidenskabeligt fag

Informatik

informationsteknologi.jpg

I informatik arbejder vi med, hvordan en computer helt grundlæggende fungerer.
Hvordan er det overhovedet muligt at få udført noget som helst på en maskine?
Få maskiner står alene i dag, så i informationsteknologi får man indsigt i, hvordan maskiner arbejder sammen i netværk.
I næsten alle projektforløb bliver problemløsning centralt, og i fællesskab træner vi i at omsætte et mere eller mindre åbent forslag til et program eller en hjemmeside.

Informatik C

Eleven skal kunne:

 • give eksempler på, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelige aktivite-
  ter samt identificere, hvordan konkrete it-systemer påvirker brugeres adfærd
 • redegøre for generelle principper bag it-systemers arkitektur og redegøre for konkrete arki-
  tekturer
 • redegøre for repræsentation af udvalgte typer af data og udarbejde it-produkter i form af
  simple manipulationer af data
 • identificere basale strukturer i programmeringssprog, udarbejde it-produkter i form af sim-
  ple programmer og tilpasse eksisterende programmer • give eksempler på modellering og strukturering af data, processer og systemer samt beskrive
  sammenhængen mellem en konkret model og dele af et it-system
 • beskrive og analysere udvalgte elementer i et interaktionsdesign, udarbejde it-produkter i
  form af simple interaktionsdesign og tilpasse eksisterende design
 • redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne it-løsninger.

Kernestoffet er:

 • It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet
  - samspil mellem design af it-systemer og de brugs- og adfærdsmønstre, der udfolder sig i
  forbindelse med brug af systemer
 • It-systemers arkitektur
  - tre-lagsarkitektur (eller tilsvarende) som generel ramme for at forstå en meget stor klasse
  af it-systemer, deres komponenter og samspillet mellem disse
 • Repræsentation og manipulation af data
  - digitalisering af data som udgangspunkt for computerbaseret repræsentation og manipula-
  tion
 • Programmering
  - gængse strukturer i programmeringssprog; programmering af mindre programkomponen-
  ter, modifikation af større systemer
 • Modellering og strukturering af data, processer og systemer
  - beskrivelse af data; processer og systemer på abstrakt niveau; fokus på data- og logik lag af
  tre-lagsarkitekturen
 • Interaktionsdesign
  - konsekvenser og vigtighed af brugervenligt interaktionsdesign; snitflade mellem det for-
  melle it-system og den sociale verden; simple modeller og designprincipper for systemers
  præsentationslag.

Informatik kan også vælges som valgfag på B-niveau.

Faggruppeleder

 • Jacob Harris Kragh JHK bw.jpg

  Jacob Harris Cryer Kragh (JHK)

  jhk@sg.dk

  • Matematik
  • Informatik