Naturvidenskabeligt fag

Informatik

Hvordan en computer helt grundlæggende fungerer

informationsteknologi.jpg

I informatik arbejder vi med, hvordan en computer helt grundlæggende fungerer.
Hvordan er det overhovedet muligt at få udført noget som helst på en maskine?
Få maskiner står alene i dag, så i informationsteknologi får man indsigt i, hvordan maskiner arbejder sammen i netværk.
I næsten alle projektforløb bliver problemløsning centralt, og i fællesskab træner vi i at omsætte et mere eller mindre åbent forslag til et program eller en hjemmeside.

Informatik C

Eleven skal kunne:

 • give eksempler på, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelige aktivite-
  ter samt identificere, hvordan konkrete it-systemer påvirker brugeres adfærd
 • redegøre for generelle principper bag it-systemers arkitektur og redegøre for konkrete arki-
  tekturer
 • redegøre for repræsentation af udvalgte typer af data og udarbejde it-produkter i form af 
  simple manipulationer af data
 • identificere basale strukturer i programmeringssprog, udarbejde it-produkter i form af sim-
  ple programmer og tilpasse eksisterende programmer • give eksempler på modellering og strukturering af data, processer og systemer samt beskrive 
  sammenhængen mellem en konkret model og dele af et it-system
 • beskrive og analysere udvalgte elementer i et interaktionsdesign, udarbejde it-produkter i 
  form af simple interaktionsdesign og tilpasse eksisterende design
 • redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne it-løsninger.

Kernestoffet er:

 • It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet 
  - samspil mellem design af it-systemer og de brugs- og adfærdsmønstre, der udfolder sig i 
  forbindelse med brug af systemer
 • It-systemers arkitektur 
  - tre-lagsarkitektur (eller tilsvarende) som generel ramme for at forstå en meget stor klasse 
  af it-systemer, deres komponenter og samspillet mellem disse
 • Repræsentation og manipulation af data 
  - digitalisering af data som udgangspunkt for computerbaseret repræsentation og manipula-
  tion
 • Programmering 
  - gængse strukturer i programmeringssprog; programmering af mindre programkomponen-
  ter, modifikation af større systemer
 • Modellering og strukturering af data, processer og systemer 
  - beskrivelse af data; processer og systemer på abstrakt niveau; fokus på data- og logik lag af 
  tre-lagsarkitekturen
 • Interaktionsdesign 
  - konsekvenser og vigtighed af brugervenligt interaktionsdesign; snitflade mellem det for-
  melle it-system og den sociale verden; simple modeller og designprincipper for systemers 
  præsentationslag.

Informatik kan også vælges som valgfag på B-niveau.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

 • Rune Schmidt RS 250X300

  Rune Schmidt (RS)

  rs@sg.dk

  • Dansk
  • Informatik