Naturvidenskabeligt fag

Matematik

Et stærkt værktøj i mange fag

matematik web.jpg
Elever i gang med vektorregning, som bruges i fysik, når der fx regnes med hastigheder

Matematik er et af de store fag i gymnasiet. Faget er obligatorisk på mindst C-niveau, men mange vælger studieretninger med matematik på enten B- eller A-niveau. C-niveauet færdiggøres på ét år i 1.g, mens B-niveauet tager to år og afsluttes efter 2.g. Matematik på A-niveau har man i alle tre gymnasieår.

Der er mange gode grunde til at vælge matematik på et højere niveau end C-niveau. En del er interesserede i fagets abstrakte og problemløsende natur, men kravet om matematik på B- eller A-niveau på et stort antal videregående uddannelser har også betydning for valget.

Matematik er et fag, hvor man bruger sit hoved til at undersøge tal og deres sammenhænge, men matematik er samtidig et stærkt værktøj i andre fag. Det er især de naturvidenskabelige fag, men også medicin, økonomi og samfundsvidenskab, der benytter sig af matematik. Den teknologiske udvikling og de store fremskridt i vores viden om naturen er baseret på matematiks evne til at fremstille et komplekst problem på en overskuelig og systematisk måde.

På Silkeborg Gymnasium samarbejder matematik især med de andre fag i de naturvidenskabelige og samfundsfaglige studieretninger, men i løbet af de gymnasieforløbet vil der være samarbejde med flere af gymnasiets fag, fx dansk og historie.
På Silkeborg Gymnasium er det vigtigt for os, at undervisningen i matematik tager udgangspunkt i den viden, som man har fra grundskolen. Fx arbejder alle matematikhold i 1.g videre med den afgangsprøve, som netop er overstået i grundskolen.

Undervisningen i matematik har udviklet sig i en mere eksperimenterende og anvendelsesorienteret retning. IT-værktøjer er her et vigtigt hjælpemiddel til at undersøge og forstå matematiske begreber. I samarbejdet med andre fag kommer anvendelsesaspektet til fuld udfoldelse, men matematiks relation til virkeligheden er også vigtig, når der ikke samarbejdes med andre fag. En del af undervisningen sker i projekter, hvor eleverne arbejder flere sammen om et matematisk problem.

Når matematik er svært, er der flere muligheder for hjælp på Silkeborg Gymnasium. Vi indleder undervisningen i 1.g med en screening af alle elever. På grundlag af denne screening kan man blive opfordret til at deltage i et brush-up kursus i de grundlæggende færdigheder i matematik. Vi har desuden en gruppe lærere, der tager sig af elever med særlige matematikvanskeligheder. Der er også lektiecafé på skolen, hvor man kan få hjælp til skriftlig matematik mm.

Faggruppeleder

 • Finn-Gronne.jpg

  Finn Grønne Kristensen (FK)

  fk@sg.dk

  • Fysik
  • Matematik
  • IT-leder