Naturgeografi

naturgeografi.jpg

Naturgeografi handler om naturens processer og deres betydning for menneskers levevilkår. Man kan eksempelvis undersøge:

 • Kan man se på en vulkan om den er ved at gå i udbrud – og om den er farlig?
 • Hvorfor blæser det mest om efteråret?
 • Hvorfor opstår oversvømmelser?
 • Kan der komme tsunami i Danmark?
 • Hvorfor er der netop nu hungersnød på Afrikas Horn?
 • Hvad sker der med klimaet i fremtiden?

Naturgeografi handler også om livets og landskabernes udviklingshistorie. Her kan man eksempelvis undersøge: 

 • Hvorfor finder man fosiler på toppen af Mount Everest?
 • Kan man finde guld på Samsø?
 • Er vi sikre på, at der har været Istid i Danmark?
 • Hvem bliver rig på diamanter?
 • Hvorfor begynder man at bore efter skiffergas i Danmark netop nu?

Naturgeografi handler også om hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter natur og omverden. Her kan man eksempelvis undersøge:

 • Hvordan brødføder vi verden i 2050?
 • Hvordan kan vi sikre Silkeborg mod klimaforandringer?

Det er karakteristisk for naturgeografi, at det er et naturvidenskabeligt fag, der arbejder med aktuelle naturvidenskabelige problemstillinger. Disse har ofte et samfundsvidenskabeligt perspektiv. Elever har stor medindflydelse på valget af problemstillinger. Derfor er det ikke sikkert at det er ovenstående spørgsmål der bliver behandlet.

Observationer og indsamling af data er vigtige arbejdsmetoder i naturgeografi. Vi tager på ekskursioner og laver feltarbejde. 

Den skriftlige dimension er en vigtig del af læreprocessen og omfatter blandt andet: rapporter over feltarbejde og eksperimentelt arbejde, skriftlige øvelser, arbejde med kort og diagrammer samt artikler og andre produkter som resultat af projektarbejde.

Naturgeografi kan læses på C og B-niveau. På C-niveau fokuseres på det globale overblik, mens B-niveau har mulighed for at gå i dybden med lokale og regionale problemstillinger også.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

 • Mathilde Thorn Ljungdahl MTL Lectio

  Mathilde Thorn Ljungdahl (MTL)

  mtl@sg.dk

  • Naturgeografi
  • Fysik