Samfundsvidenskabeligt fag

Erhvervsøkonomi

I erhvervsøkonomi lærer du, hvilke muligheder og udfordringer der er forbundet med at etablere og udvikle en virksomhed i et globaliseret og samfund

erhvervsplus-konomi.jpg

Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomhedens beslutninger i samspil med omverdenen. Gennem undervisningen i erhvervsøkonomi udvikler du evnen til at forholde dig til virksomhedens etablering og udvikling, dens værdiskabelse samt dens handlemuligheder i relation til blandt andet kommunikation, branding, organisation, ledelse og økonomi. 

I erhvervsøkonomi arbejdes med aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger, idet konkrete virksomheder analyseres ud fra en helhedsorienteret synsvinkel. Undervisningen bygger i høj grad på cases fra medier og virksomhedsbesøg.

Derudover inddrages erhvervsøkonomisk teori for at skabe struktur og forståelse.

Vi arbejder blandt andet med følgende problemstillinger i erhvervsøkonomi:
 • Hvad er det for nogle virkemidler globale brands bruger for at skabe identitet, genkendelse og loyalitet hos forbrugeren?
 • Hvad skal danske virksomheder fokusere på i den globale konkurrence?
 • Har virksomheder et samfundsansvar, og hvordan afvejer virksomheder økonomiske hensyn i forhold til etiske hensyn?
 • Hvad er en god leder?
 • Hvad er en god arbejdsplads?
 • Hvordan bliver man iværksætter?
 • Hvordan kan virksomhederne bruge sociale medier som Youtube og Facebook som kommunikationsplatform
 • Hvordan fungerer de finansielle markeder, og hvad laver en professionel børshandler?
Du skal vælge erhvervsøkonomi, hvis du er interesseret i at:
 • Opstarte egen virksomhed
 • Forstå lokale og globale virksomheders adfærd
 • Få indsigt i specifikke brancher, temaer eller virksomheder
 • Læse videre på et erhvervsøkonomisk studium

Erhvervsøkonomi er et valgfag på c-niveau. Eksamen i faget er mundtlig, med en eksaminationstid på 24 minutter og 48 minutters forberedelse på grundlag af et ukendt tekstmateriale.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

For yderligere info - kontakt:

Faggruppeleder

 • Katrine Pedersen Sosa KPS Lectio

  Katrine Pedersen Sosa (KPS)

  kps@sg.dk

  • Samfundsfag
  • Innovation
  • Erhvervsøkonomi