Samfundsvidenskabeligt fag

Erhvervsøkonomi

I erhvervsøkonomi lærer du, hvilke muligheder og udfordringer der er forbundet med at etablere og udvikle en virksomhed i et globaliseret og samfund

erhvervs+©konomi.jpg

Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomhedens beslutninger i samspil med omverdenen. Gennem undervisningen i erhvervsøkonomi udvikler du evnen til at forholde dig til virksomhedens etablering og udvikling, dens værdiskabelse samt dens handlemuligheder i relation til blandt andet kommunikation, branding, organisation, ledelse og økonomi.

I erhvervsøkonomi arbejdes med aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger, idet konkrete virksomheder analyseres ud fra en helhedsorienteret synsvinkel. Undervisningen bygger i høj grad på cases fra medier og virksomhedsbesøg.

Derudover inddrages erhvervsøkonomisk teori for at skabe struktur og forståelse.

Vi arbejder blandt andet med følgende problemstillinger i erhvervsøkonomi
• Hvad er det for nogle virkemidler globale brands bruger for at skabe identitet, genkendelse og loyalitet hos forbrugeren?
• Hvad skal danske virksomheder fokusere på i den globale konkurrence?
• Har virksomheder et samfundsansvar, og hvordan afvejer virksomheder økonomiske hensyn i forhold til etiske hensyn?
• Hvad er en god leder?
• Hvad er en god arbejdsplads?
• Hvordan bliver man iværksætter?
• Hvordan kan virksomhederne bruge sociale medier som Youtube og Facebook som kommunikationsplatform?
• Hvordan fungerer de finansielle markeder, og hvad laver en professionel børshandler?

Du skal vælge erhvervsøkonomi, hvis du er interesseret i at:
• Opstarte egen virksomhed
• Forstå lokale og globale virksomheders adfærd
• Få indsigt i specifikke brancher, temaer eller virksomheder
• Læse videre på et erhvervsøkonomisk studium

Erhvervsøkonomi er et valgfag på c-niveau. Eksamen i faget er mundtlig, med en eksaminationstid på 24 minutter og 48 minutters forberedelse på grundlag af et ukendt tekstmateriale.

For yderligere info - kontakt:

 • Katrine Sosa cropped.jpg

  Katrine Pedersen Sosa (KPS)

  kps@sg.dk

  • Samfundsfag
  • Innovation
  • Erhvervsøkonomi