Samfundsvidenskabeligt fag

Historie

Historie er en videnskab, der handler om, hvad vi kan vide og sige om fortiden, og at både vore spørgsmål til og udsagn om fortiden altid vil være påvirket af og påvirke den tid vi lever i

historie.jpg

Historie handler ikke bare om fortiden.

Den italienske filosof og historiker, Benedetto Croce sagde engang, at ”al historie er samtidshistorie”. Hermed mente han, at man ikke kan tale om historie som noget, der er adskilt fra nutiden. Vores opfattelse af fortiden er i høj grad bestemt af den samtid, vi lever i. Historien genfortolkes hele tiden i lyset af nutiden. Dermed bliver historie også et vigtigt redskab til at forstå vores samtid. Denne pointe er fundamental og i modsætning til tidligere tiders opfattelse af historie som et spejl til fortiden.

Men i stedet for at diskutere, hvad historie er, så lad os se på, hvordan historie bruges i dag:

Historie som videnskab

Historie er en videnskab, der handler om, hvad vi kan vide og sige om fortiden, og at både vore spørgsmål til og udsagn om fortiden altid vil være påvirket af og påvirke den tid vi lever i. Eftersom fortiden ikke eksisterer mere, er det umuligt at opstille eksperimenter i historie som fx i de naturvidenskabelige fag. Historie kan kun studeres gennem fortolkninger af de spor og efterladenskaber fra fortiden, også kaldet "kilder", der fortsat eksisterer. Derfor er historie en fortolkende videnskab, hvor vi stiller spørgsmål og anvender kildekritik.

Historie som livsvilkår

Alle mennesker har en historie og er selv med til at skabe historie, i det mindste deres egen. 
Historiebevidsthed er et udtryk for, hvordan vores fortolkning af fortiden præger vores forståelse af nutiden og sætter rammerne for vores håb og forventninger til fremtiden. Vores historiebevidsthed er med til at skabe orientering i en svært overskuelig samtid, og et centralt element i dannelsen af vores identitet både individuelt og kollektivt.

Historie som gymnasiefag

Historie er obligatorisk og alle har faget på A-niveau gennem tre år.
I gymnasiet arbejder vi både med historie som videnskab og som livsvilkår. På den ene side handler historie som gymnasiefag om at opnå viden samt en række kompetencer til at forstå og forklare menneskers handlinger og samspillet mellem mennesket og dets omgivelser i tid og rum.

På den anden side handler historie også om at give dig forudsætningerne for at danne din egen identitet og en forståelse af dig selv som dansker, verdensborger og aktiv deltager i et demokratisk samfund. Derfor lærer du også at se dig selv som aktiv medforfatter til historien samt at forholde dig kritisk til brug og misbrug af historie.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

  • Esben Krogsgaard EK Lectio

    Esben Lindgren Krogsgaard (EK)

    ek@sg.dk

    • Historie
    • Idræt