Samfundsvidenskabeligt fag

Innovation

Innovation er at gøre nye ting eller at gøre ting, som allerede er gjort, på en ny måde

innovation.jpg

Dagligt møder vi overskrifter om innovation og entreprenørskab i aviser, tv, radio og på internettet. Gennem medierne hører vi, at danske virksomheder skal være nytænkende og innovative for at kunne klare sig i konkurrencen med virksomheder i andre lande, hvor fx lønningerne er lavere end herhjemme.

Politikere og økonomer peger på at mere innovation og flere entreprenører og iværksættere er en vigtig del af løsningen. Entreprenører og innovationer skaber nye virksomheder og nye produkter, der skaber beskæftigelse og vækst i det danske samfund. 

Innovation er klart et af tidens modeord - men hvad dækker det over? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt at være innovativ som virksomhed eller samfund? Disse spørgsmål beskæftiger innovationsfaget sig med.

Innovationsforskeren Joseph Alois Schumpeter definerer innovation som ”at gøre nye ting eller at gøre ting, som allerede er gjort, på en ny måde”. Innovation handler om at kombinere eksisterende ressourcer på en ny måde og herefter føre ideen ud i livet. Innovation omfatter udviklingen fra ide til det første færdige eksemplar sælges af et nyt produkt eller en ny service. Innovationsbegrebet handler ikke kun om at udvikle produkter, der er også tale om innovation, når en virksomhed effektiviserer sin produktion, når biografen udvikler et nyt bookingsystem, når gymnasielæreren udvikler nye undervisningsformer eller når en nødhjælpsorganisation finder på nye indtægtskilder.

Formålet med undervisningen er at fremme evnen til arbejde systematisk og kreativt med ideudvikling som fundament for opstart af nye projekter, virksomheder eller non-profit organisationer. Der arbejdes med viden om innovative processer i forbindelse med virkelighedsnære problemstillinger, ligesom undervisningen beskæftiger sig med indlæring af kreativ og innovativ tankegang samt viden om principperne bag invention, innovation og diffusion. Problemorienteret gruppe- og teamarbejde er en central del af undervisningen, ligesom der veksles mellem en induktiv tilgang til læring, hvor eleverne ud fra virkelighedsnære cases forklarer og bearbejder identificerede problemstillinger, og den deduktive undervisning, hvor læreren gennemgår begreber og grundlæggende sammenhænge med relevans for faget.

Innovation kan på Silkeborg Gymnasium vælges som valgfag på C-niveau i 2.g og på B-niveau i 3.g.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

 • Andreas Maabjerg Qvist AQ Lectio

  Andreas M Qvist (AQ)

  aq@sg.dk

  • Idræt
  • Samfundsfag
  • Innovation