Samfundsvidenskabeligt fag

Psykologi

Hvorfor føler, tænker og handler vi mennesker, som vi gør?

psykologi.jpg

Psykologi er et fag, som har mennesket i centrum. Vi undersøger, hvorfor vi mennesker føler, tænker og handler, som vi gør. Derudover ser vi på mennesket isoleret set, men også som et produkt af den gruppe og kultur, vi er en del af. Man udbydes på Silkeborg Gymnasium som valgfag på C-niveau og B-niveau.

Psykologi er et teoretisk fag, hvor man med udgangspunkt i psykologisk teori og den nyeste forskning i faget arbejder med psykologiske problemstillinger i aktuelt stof, fx avisartikler, dokumentarer og småklip fra film. I undervisningen vil man møde teori fra psykologiens hovedområder, bl.a. adfærdspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi, og kognitiv psykologi. Eksempler på emner, som man læser i psykologi på både C- og B-niveau er; identitet, intelligens, omsorg, fordomme, læring, og hukommelse. Som elev vil man desuden blive trænet i kompetencer som kritisk tænkning, metodebevidsthed og refleksion over egen læring i arbejdet med psykologifaget. I den daglige undervisning kan man møde diverse arbejdsformer bestående af små øvelser, klassediskussioner, individuelle oplæg, gruppearbejde og projekter, m.fl. 

Undervisning i psykologi på både B- og C-niveau lægger vægt på mundtlighed, og eksamen er også mundtlig. På B-niveau har man en skriftlig dimension i faget, hvor man udarbejder synopser og en større opgave.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

  • Maja Marie Valborg Skov Pedersen MM Lectio

    Maja-Marie Valborg Skov Pedersen (MM)

    mm@sg.dk

    • Idræt
    • Psykologi