Samfundsvidenskabeligt fag

Samfundsfag

Politik, sociologi, økonomi, international politik og metode

klassenibygningen.jpg
SG-elever besøger EU-parlamentet i Strasbourg

Faget samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Der undervises i Danmark og verden, som den ser ud nu og her - man beskæftiger sig med aktuelle nyheder, begivenheder og problemstillinger.

Dette skal ske med udgangspunkt i en samfundsfaglig teoretisk viden. Samfundsfag kobler teori med aktuelle nyheder og problemstillinger, som gør det muligt at diskutere samfundsmæssige problemstillinger på et kvalificeret niveau. Dermed skal samfundsfag give lyst til at deltage i samfundet og den demokratiske debat.

Arbejdsformerne er afvekslende. Både klasserumsundervisning, projektarbejde, diskussioner, internetbaserede øvelser og udadvendte aktiviteter som virksomheds- og institutionsbesøg – eventuelt på længerevarende ekskursioner eller studierejser. Desuden skal man i samfundsfag lave sine egne undersøgelser. At der i faget er fokus på aktuelle begivenheder, betyder, at nyheder, avisartikler, tv-udsendelser og internettet ofte inddrages i undervisningen.

Samfundsfag er inddelt i fem hovedområder: Politik, sociologi, økonomi, international politik og metode.

Politik omhandler politiske partier, vælgere, ideologi, den politiske beslutningsproces osv. Her spiller den aktuelle politiske debat en stor rolle i undervisningen, og kan fx behandle, hvorfor partierne handler som de gør, eller mediernes betydning for forholdet mellem partier og vælgere.

Sociologi omhandler identitetsdannelse, sociale medier, levekår, social arv, subkulturer, osv. Unge danner i dag deres identitet i et samfund med at hav af muligheder og meget få begrænsninger, men alligevel har unge forskellige opvækstbetingelser. Sociologi handler dermed om, hvordan den enkelte bliver den han/hun er - hvad har betydning for den unges identitetsdannelse?

Økonomi omhandler styring af den danske økonomi, økonomisk vækst, økonomiske kriser, økonomiske sammenhænge, verdensøkonomien, osv. Det centrale i økonomiundervisningen er, hvordan økonomien i Danmark hænger sammen, og hvordan den danske økonomi hænger sammen med omverdenen. Det kan fx handle om, hvordan regeringen kan styre den danske økonomi i mødet med globaliseringen og for at undgå kriser.

International politik omhandler internationale forhandlinger, krige, supermagter, U-lande, EU, osv. Også i international politik vil undervisningen tage udgangspunkt i aktuelle begivenheder og behandle, hvem og hvad der bestemmer i international politik - militærmagt, økonomi? International politik handler også om de sikkerhedspolitiske problemer, Danmark står over for.

Det sidste hovedområde i samfundsfag er metode. Metode handler om, hvordan man laver undersøgelser i samfundsfag. Her vil du komme til at lave dine egne undersøgelser. Det kan både være interviews og spørgeskemaundersøgelser. I spørgeskemaundersøgelser anvendes statistik, og matematik inddrages dermed i samfundsfag.

Samfundsfag er obligatorisk på C-niveau og kan desuden vælges på A- og B-niveau.

Hvilke videregående uddannelser giver faget adgang til?

Ønsker du overblik over, hvilke fag der giver adgang til bestemte videregående uddannelser, kan du benytte SG-vælgeren, som du kan få adgang til her.

Faggruppeleder

 • Lasse Wikman LW Lectio

  Lasse Ørum Wikman (LW)

  lw@sg.dk

  • Pædagogisk leder
  • Samfundsfag
  • Historie